ANNONS

Zink försvinner år 2022

EU-kommissionen har beslutat att zink som medicin i foder blir förbjudet år 2022.
Det har varit en lång debatt om huruvida zink ska tillåtas eller inte. Problemet med zink i animalieproduktionen är att grundämnet följer med gödseln ut i marken och medför förgiftning.
Zink används för att motverka smågrisdiarré vid avvänjning. I dag är det många foderfirmor och andra företag med intresse i grisnäringen som försöker ta fram alternativ till zink.
Det är långt ifrån alla smågrisproducenter inom EU som använder zink men det kan konstateras att totalt sett inom branschen upplevs det som ett stort problem att zink försvinner.

Relaterade artiklar