Monthly Archives: december 2018

Maskinia säljer Bergman dumprar

Marknaden för dumprar i Sverige är under förändring och Bergmann har ett unikt brett sortiment som passar de nya förutsättningarna på marknaden mycket väl. Maskinia har under en tid analyserat marknaden och när Bergmann tog kontakt blev det ett enkelt val framför andra tillverkare. Maskinia ...

Svagare traktormarknad i november

I oktober såg det ut som att traktorförsäljningen tagit fart i år men i november blev det färre traktorer registrerade i Sverige. Totalmarknaden är just nu 2 574 enheter, en minskning med 97 traktorer jämfört med samma period i fjol. Samtidigt blir de traktorer som ...

Oförändrat på gödselmarknaden

Det har inte hänt något nytt på gödselmarknaden sedan förra veckan. Prisnivån står sig då det inte finns några tecken på minskad efterfrågan eller ökad produktion. Kina som producerar urea med kol som energikälla har dragit ner kraftigt på produktionen och exporterar inte gödsel längre. ...

USA minskar exporten

Kvartalsrapporten för USAs export visar på en kraftig nedgång till följd av stopp för soja till Kina men även en kraftig minskning av bomullsexporten. Det senare beror på en minskad efterfråga globalt. Totalt förväntas USAs export uppgå till ett värde av 141,5 miljarder dollar för ...

Majs billigare än vete och korn

Foderkorn är just nu mycket svårt att få tag på, både i Sverige och via import. Fodervete finns men kostar runt 2:30 kronor per kg innan det ’r ute på gården. Majs är ett billigare alternativ just nu att blanda i foder, men det gäller ...

Svagt uppåt för spannmålen igen

Efter förra veckans lilla prisfall gick spannmål upp igen i pris denna veckan. På börsen i Chicago steg vete med 1,7 procent, majs med 1,9 procent och soja med 1,6 procent. På Matif i Paris stod vete oförändrat i pris medan majs gick ner med ...

Ljus i tunneln för grisnäringen

Grisproducenter kämpar just nu med relativt lågt fläskpris och dyr spannmål till fodret. Men det finns ljus i tunneln. Kina har stora utbrott av afrikansk svinpest och rimligtvis kommer exporten från EU till Kina att öka framledes. Samtidigt är sojan på rekordlåga nivåer vilket påverkar ...

Världsrekord med Claas

Men den Lexion 760 Terra Trac satte Claas världsrekord vid majströskning. På åtta timmar skördades 1 111 ton majs och på tolv timmar 1 620 ton. Rekordet sattes i Storbritannien.

Färre grisar till Kina

Fyra danska slakterier är tillfälligt avstängda för export av griskött till Kina. Samtliga slakterier tillhör Danish Crown. Bakgrunden är administrativa problem och kinesiska och danska myndigheter arbetar för fullt med att lösa dem. Från Danish Crowns sida meddelas att exportstoppet inte har med livsmedelssäkerhet att ...

Elpriset i november 60 procent högre än förra året

Det kyliga och torra vädret med mindre vindkraftsproduktion samt höga priser på kol gör att elpriset för november i snitt hamnar på närmare 50 öre per kWh. Under samma period förra året låg snittpriset på cirka 32 öre, enligt elbolaget Bixias månadsrapport. Nuvarande vecka ligger ...

Fortsatt stark optimism bland Sveriges skogsägare

Sex av tio skogsägare skulle köpa mer skog om de hade en miljon kronor att investera och drygt hälften har inga lån på sin skogsfastighet. Dessutom ökar massaved- och timmerpriserna i hela landet. Svenska skogsägare har alltså många anledningar att se ljust på framtiden. Det ...

Mångmiljonsatsning på biologisk kompass och pollinerande insekter

Lunds universitet får drygt 41 miljoner prestigefyllda kronor från Europeiska forskningsrådet. Pengarna går till två nya forskningsprojekt inom biologi respektive miljöforskning. Den ena satsningen handlar om att tränga in i en av djurvärldens allra känsligaste biologiska kompasser. Det andra projektet ska undersöka problemen med allt ...

Säkrare bilar från Toyota

Säkerhetssystemet Toyota Safety Sense minskar risken för olyckor med hela 70 procent och upp till 90 procent i kombination med ICS. Hela  90 procent av bilarna som säljs i Europa, Nordamerika och Japan är utrustade med säkerhetssystemet, tillgängligt i 68 länder och regioner och enaste ...