Monthly Archives: december 2018

Sälj spannmål på termin

Den uppmaningen kommer från Mats Eriksson, agronom på BM Agri. Bakgrunden är att spannmålspriset är betydligt högre i dag jämfört med för ett år sedan, trots att världslagren är ungefär dem samma i dag som i december 2017. För vete ligger närmsta termin omräknat till ...

Stabil gödselmarknad

Det skedde inte mycket på gödselmarknaden de sista dagarna 2018. Efterfrågan på urea är fortsatt stor och prisnivån hög. Troligtvis ökar handeln med gödsel inför vårbruket i mitten av januari och eventuellt kan det få priserna att röra sig lite igen.

Lugn avslutning på spannmålsmarknaden

Många helgdagar och därmed liten handel har medfört små prisrörelser årets sista vecka vad gäller spannmålen. När börserna stängde hade vete gått ner 0,5 procent på Chicago medan majs gick ner 0,8 procent och soja ner 0,3 procent. På Matif i Paris gick vete ner ...

JD stöttar externa projekt för ny teknik

Startup Collaborator Program är ett nytt projekt från John Deere. Den multinationella maskintillverkaren stöttar innovativa företag som utvecklar ny teknik som är till nytta för John Deeres kunder. Tre projekt är redan igång. Ett företag i USA som tillverkar fältrobotar, ett afrikanskt företag som arbetar ...

DC står klara att leverera till Japan

Danish Crown i Blans står nu klara för leverans av griskött till Japan. Den japanska marknaden kräver styckning enligt exakta förutsättningar och på slakteriet har 100 nya medarbetare lärts upp för att tillmötesgå den stora och viktiga kunden. På slakteriet räknar men med att producera ...

Agco skördar framgångar i Kina

Agco har mottagit 2018 års China Automotiv Logistics Innovation Award. Det är ett årligt pris som delas ut i november och Agco fick det för sitt nya logistikprogram i sin verksamhet i Kina.

Rekordförsäljning för Krone och S&H

Under sitt 51-åriga samarbete med Krone, nådde Söderberg & Haak rekordomsättning under försäljningsåret 2018. Detta fantastiska resultat är ett bevis för att Söderberg & Haak står som en stabil marknadspartner när det gäller service och framtida investeringar. 2017/2018 avslutade Krone Group sitt räkenskapsår med ännu ...

Sommarens torka gav ökat samarbete mellan lantbrukare

Årets största händelse inom de gröna näringarna är torkan. Alla lantbrukare påverkades, men på olika sätt. Lantbruksföretagarna kände av det större intresset från allmänheten och politiker. Fram växte också innovationskraft och ny samverkan mellan lantbrukare. Det visar Landshypotek Banks senaste Lantbrukspanel – som vikts åt ...

Gårdar stänger på grund av torkan

Årets torka och svaga lönsamhet har tvingat 300 danska lantbrukare att avveckla sin verksamhet. Det rapporterar Effektivt Landbrug. Av dessa har 159 gått i konkurs medan resterande avvecklats genom ett aktivt val av lantbrukaren. Troligtvis är inte detta slutet. Många lantbrukare går in i år ...

Arla anställer till ostfabrik

Arlas mejeri i danska Branderup har behov av sju nyanställda till följd av en förändring i driften. I mejeriet produceras mozzarella och produktionen ska öka från 32 000 ton till 38 000 ton under år 2019.

Bred och långsiktig satsning mot övergödning

20 projekt runt om i Sverige får nu möjlighet att utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att stärka det lokala arbetet mot övergödning. Satsningen är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, de fem vattenmyndigheterna, länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Att bygga upp ett gemensamt och ...

Var tredje kommun vet inte om svensk mat köps in

De flesta konsumenter känner till att svensk mat är bra för hälsa och klimat. Trots det vet var tredje svensk kommun inte om de köper in svenskt nöt- och fågelkött till sin offentliga verksamhet. Ännu färre kan svara när det gäller inköp av färska grönsaker, ...

Kostnadsfri CE-märkningskonsultation för startups

Bolaget Zatisfy AB vill hjälpa nystartade företag att på ett tidigt stadium påbörja arbetet mot en CE-märkt produkt. Erbjudandet ges till företag under dess första verksamhetsår och innebär en inledande kostnadsfri konsultation där det nystartade företaget beskriver sina utmaningar och ges konkreta råd om fortsatt ...

Högsby är Årets Bilkommun 2018

Högsby tar hem förstaplatsen i Årets Bilkommun 2018, som rankar svenska kommuner utifrån bilisters klimatpåverkan. Hack i häl på Högsby kommun hamnar Södertälje och Lund på andra respektive tredje plats i den sjunde upplagan av Circle K:s klimatundersökning. I Årets Bilkommun rankas Sveriges kommuner utifrån ...

Claas ökar försäljningen

Det tyska familjeföretaget Claas ökade sin omsättning med 3,5 procent det senaste räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2018. Cirka 3,9 miljarder euro mot 3,76 året innan. Även resultatet följde med upp från 184 till 226 miljoner euro. Vinstmarginalen ökade därmed från 4,9 till 5,6 ...

Prispress på oljeväxter

Ökad produktion och import av palmolja till Europa och fallande råoljepriser sätter prispress på oljeväxterna. Priset på oljeväxter hänger även ihop med sojapriset och även det har fallit senaste halvåret till följd av handelskriget mellan USA och Kina. Just nu är det inget som talar ...

Minskad tillväxt 2019

Förväntningarna till ekonomisk tillväxt under 2019 i USA har skrivits ner av den amerikanska Centralbanken. Visserligen höjdes räntan med 0,25 procent nyligen men till 2019 har banken nu aviserat att de tre kommande räntehöjningarna reduceras till maximalt två. Detta beror på att BNP-tillväxten 2019 skrivits ...

Lugn gödselmarknad

Det råder ett jullugn på den svenska gödselmarknaden men handeln räknar med ökad efterfrågan direkt efter trettonhelgen. Handeln har redan tidigare gått ut med varningar att om inte beställningarna kommer igång kan det bli svårt att hinna leverera all gödsel före vårbruket. Om det stämmer ...

Stabila slaktsvinspriser

Trots att smågrispriserna stigit en hel del i Europa den senaste tiden rör sig fortfarande inte slaktsvinspriserna uppåt. I Tyskland är priset 1:36 euro per kg slaktad gris för tillfället och inget talar för en uppgång just nu. Utbud och efterfrågan är i balans och ...