Monthly Archives: januari 2020

Virus stänger DC Kinafabrik

Till följd av utbrottet av coronavirus i Kina tvingas nu Danish Crown stänga en anläggning för livsmedelsförädling i landet. Bakgrunden är att kinesiska myndigheter infört karantänsregler i området. Fabriken ligger nära Shanghai.

Ökad biogasproduktion – ett sätt minska koldioxidutsläppen

Produktionen av biogas i Sverige kan mer än femfaldigas till 2030 om bara ett fungerande stödsystem kommer på plats snarast. Det är en av slutsatserna i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som gasbranschen presenterar i dag inom ramen för Fossilfritt Sverige. Sverige ska bli världens ...

Tips till grisproducenter med överskott

Det råder goda tider för Europas grisproducenter och det ser ljust ut även framöver. Danska Landbrug & Fødevarer har givit ut en publikation med tips och råd för grisproducenter med överskott. Enligt organisationen har en gårds med 10 000 slaktsvin integrerat ett resultat på cirka ...

Starkt resultat och fortsatt tillväxt för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank fortsätter växa på lånemarknaden och visar starkt rörelseresultat. Under 2019 ökade bankens utlåning till såväl jord- och skogsbrukare som bolånekunder. Bankens rörelseresultat uppgick till 418 miljoner kronor, vilket var 32 miljoner kronor högre än föregående år. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet ...

Arla visar öppet alla tillägg

Efter ett drygt halvårs väntan och med påtryckningar från den danska branschorganisationen LDM har Arla nu gått med på att öppet redovisa alla tillägg som en mjölkproducent som levererar mjölk till Arla kan få utöver avräkningspriset. Som vi rapporterat om tidigare i Lantbruksnytt uteslöt inte ...

Lovande bekämpning av rotgallnematoder

De tuffa åtgärder på fält öster om Kristianstad och i västra Blekinge som drabbats av växtskadegörare i form av rotgallnematoderna Meloidogyne chitwoodi och Meloidogyne fallax, har gett resultat. I flera av fälten har Jordbruksverket inte kunnat hitta några nematoder i uppföljningen under 2019. Under 2017 ...

Bra gårdar öppnar upp för journalister

Med anledning om det inslag som i går var på uppdrag granskning om en mjölkproducent har LRF vidtagit åtgärder. LRF är stolt över den djuromsorg vi har i Sverige. Det fall som visades upp i SVTs Uppdrag Granskning är inte representativt för de 3 200 mjölkgårdar ...

Arla svarar på kritiken efter Uppdrag Granskning

Vi blir ledsna när vi ser den här typen av bilder. Svenska bönder har generellt en mycket hög djurvälfärd. Så här ska det inte se ut på en gård. Arla har tagit till åtgärden att inte hämta mjölk från den här gården tidigare. Förbättringar skedde ...

Väderstad gör nytt rekordår och avslutar decenniet på topp

Den svenska jordbruksmaskintillverkaren Väderstad avslutar decenniet på topp med en omsättning, under verksamhetsåret 2019, på 3,35 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 172 miljoner kronor. Det är en omsättningsökning med 11 procent och en resultatförbättring med närmare 24 procent från föregående år.  Under 10-talet har ...

Automatiskt växtskydd med BASF

Den nya Smart Spraying-teknologin från BASF och Bosch skyddar grödorna och hittar ogräset. Med automatiserade munstycken och kamerasensorer hjälper tekniken lantbrukare att både effektivisera växtskyddshantering och i längden göra jordbruket mer hållbart. Fokus på hållbarhet och öppenhet inom lantbruk fortsätter att öka. Både i Sverige ...

Tveksam hållning om ASF i Danmark

I Danmark är man mycket orolig för ett utbrott av afrikansk svinpest då det sannolikt sätter stopp för export av griskött till Asien. Därför har man från Fødevarestyrelsen planerat att enbart testa döda vildsvin för ASF om det är säkert att djuret härstammar från Danmark. ...

First Farms växer i Rumänien

Det danska börsnoterade lantbruksföretaget First Farms fortsätter att växa. Nu har ett avtal tecknats om köp av ytterligare 2 430 hektar åkerjord i Rumänien. First Farms köper ett helt bolag som förutom marken även förfogar över en spannmålsanläggning. Säljare av aktierna i AIC A/S, som ...

Kallare väder för bättre äppelskörd

2020 har startat ovanligt milt, al och hassel blommar redan och även äppelknopparna har väckts till liv av den milda temperaturen. Men ännu finns det ingen anledning till oro för landets äppelodlare, menar Kiviks Musteris odlingschef Jan Flemming Jensen. -Nej, bara inte värmen håller i ...

Stora satsningar i Beauvais

För cirka ett år sedan var Lantbruksnytt med vid invigningen av ett nytt logistikcenter vid Agcos traktorfabrik i franska Beauvais. Det är på 30 000 kvadratmeter och ligger på samma område som hyttfabriken och traktorfabriken samt transmissionsfabriken Gima som Agco äger tillsammans med tyska Claas ...

Coronavirus sätter press på priserna

Oklarheten om hur utbrottet av coronavirus kommer att slå sätter press på såväl aktiekurser som råvarupriser. Dcok stiger priset på guld som vittnar om att investerare är mycket osäkra. Dock ser inte det nya handelsavtalet som upprättats i fas ett mellan USA och Kina ut ...

Ljungby Maskin uppgraderar rejält och firar samtidigt hjullastare nummer 4 000

De nya Steg V-kraven på dieselmotorer började gälla från 2020-01-01. Ljungby Maskin passar nu dessutom på att uppgradera med viktiga förbättringar på hela maskinkonceptet. Nytt styrsystem och ännu bättre förarmiljö. Samtidigt firar företaget leveransen av sin hjullastare nummer 4 000. Miljövänliga motorer Ljungby Maskin har ...

Lastar i fullbredd på marken

Ivarssons i Metsjö har konstruerat en ny djurvagn som kan sänkas ner hydrauliskt till marknivå men där djuren kan lastas i vagnens fulla bredd, 2,35 meter, tack vara att vagnen inte har några hjulhus. Detta har Ivarssons i Metsjö klarat tack vare ett nytt patent ...

Gödselförsäljningen tar fart

Yaras prissänkning på gödsel för två veckor sedan har slagit igenom till odlare. Flera aktörer har under förra veckan sänkt sina priser och anger som orsak sänkta priser på gödselråvaror och starkare svensk krona. Att många aktörer redan hade stora lager med gödsel och att ...