Monthly Archives: december 2020

Ny vägledning för vindkraftsbuller

Naturvårdsverket ger ut en ny vägledning för vindkraftsbuller. Det nuvarande riktvärdet på 40 dBA vid bostäder bibehålls efter en genomgång av forskningsläget. Vindkraftsljud kan vara störande men det finns inget vetenskapligt stöd för att buller från vindkraftverk har någon annan negativ påverkan på hälsan vid ...

Spannmålspriserna faller

De senaste rapporterna om förväntade skördar pekar faktiskt på en minskning för såväl vete som majs och soja och för de två sistnämnda minskar även utgående  lager. Lagret av majs är på en tillfredsställande nivå men lagret av soja är  väldigt litet just nu i ...

Grispriset svagt upp

Danska slakterier höjer noteringen med 20 danska öre per kg slaktgris nästa vecka. I Tyskland ligger priset stilla. Det tyska priset är 1:19 € per kg, cirka 12:23 svenska kronor per kg. Det danska priset är 9:50 danska kronor per kg, cirka 13:11 svenska kronor ...

Danish Crown betar av slaktkön

Den danska slakterikoncernen Danish Crown sätter in 300 medarbetare på nattskift för att öka slaktkapaciteten i sina anläggningar. Det är den största personalsatsningen Danish Crown gjort på 15 år och starten blir den 4 januari 2021 och ska öka antalet slaktningar med 13 000 grisar ...

Över 200 fall av ASF i Tyskland

Ytterligare vildsvin smittade med afrikansk svinpest har påträffats i det tyska området Brandenburg. Genom att en grupp vildsvin isolerats sig själva på en liten ö kunde myndigheterna lätt avliva dessa varav 42 stycken var smittade med ASF. Därmed är man nu uppe i cirka 240 ...

KLS Ugglarps höjer noteringen för nöt

KLS Ugglarp höjer slaktpriset på nöt ännu en gång i år. – Vi har haft en fin framdrift i marknaden med tillväxt i marknadsandelar på nöt hela året och det har gett oss ett bra kapacitetsutnyttjande som stärker affären. Samtidigt när vi tittar framåt så ...

Markkartering slår rekord

Jämfört med 2019 har efterfrågan av markkartering ökat rekordartat. Förra året analyserade Hushållningssällskapet 75 000 hektar odlingsmark totalt i Sverige. När årets uppdrag summeras är motsvarande siffra 120 000 hektar. Det ökade intresset drivs på av kravet på godkända markkartor från livsmedelsföretagen, klimatförändringar som gör att ...

DeLaval bygger ut

DeLavals försöksgård Hamra Gård söder om Stockholm byggs ut. Det ska bli ett nytt stall med robotmjölkning, modernisering av ett stall för ungdjur och ett uppdaterat besöksområde. Hamra Gård är en viktig del i SeLavals verksamhet och där testas och förevisas företagets produkter. Med ombyggnaden ...

Miljontals granar dödades av granbarkborren 2020

Skadorna av granbarkborre når nya rekordnivåer. En slutlig inventering av årets skador visar att närmare 8 miljoner kubikmeter gran har dödats av skadeinsekter. Den torra sommaren 2018 slår fortfarande hårt mot granskogarna i södra och mellersta delarna av landet. Torkan gjorde att antalet granbarkborrar ökade ...

Ett guld och sju silver

Trots att det inte blev någon inomgårdsmässa i hallarna i Hannover denna gång delade arrangören för EuroTier, tyska DLG, ut medaljer till intressanta nyheter som skulle visats om det kunde arrangerats en fysisk mässa. Totalt blev det en guldmedalj och sju silver. Guldmedaljen knep företaget ...

Vetepriset kan ha nått toppen

I slutet av denna veckan vände priset på vete neråt och anledningen sägs vara att många köpare nu avvaktar då de anser priserna nått en för hög nivå. Även på börsen minskar intresset för spannmålsterminer just nu. Om det är ett trendbrott vad gäller spannmålspriset ...

Nya flytgödselspridare på gång

Votech är namnet på en helt ny flytgödselspridare som ska produceras i Danmark. Ännu finns inga maskiner klara men enligt planen ska det finnas till säsongen 2021. Tillverkningen ska ske i Morsø på norra Jylland. Bak projektet står Per Larsen, Lars Nygaard och Thomas Boll. ...

Dålig kvalitet håller uppe priset

Ryskt vete håller inte måttet. Enligt Minagro ligger 22 procent av allt ryskt vete i lager i den sämsta kvalitetsklassen. Detta medför att priserna på vete hålls uppe trots att tillgången är stor. Ryssland är tillsammans med Australien de två största veteexportörerna i världen i ...

Australiensisk vete kan pressa priset

Det ser mycket lovande ut vad gäller veteodlingarna i Australien. Landet ser ut att gå mot en rekordskörd och stora mängder vete kommer att exporteras. En del marknadsbedömare tror att detta kan få en viss prispressande effekt på dagens höga spannmålspriser men det faktum att ...

Utsikt till dyrare olja

I dag kostar Brent-oljan knappt 48 dollar fatet men redan under nästa år tror en del marknadsbedömare att priset når 65 dollar fatet. Analysen kommer bland annat från amerikanska Goldman Sachs och bakgrunden är utvecklingen för pandemin. De tror att det blir en ryckig tid ...

Belysning för designen

TYRI, världsledande inom belysning för arbetsmaskiner, har i ett exklusivt samarbete tagit fram en kundspecifik belysning till Massey Furgusons nya traktorserie. Uppdraget var tydligt, att använda ljus för att utveckla karaktärsgenererande funktioner som skapar varumärkesigenkänning genom designen. Uppdraget byggde på att ta fram strålkastare och ...

Priser från HS Halland

Hushållningssällskapet Halland delar årligen ut utmärkelsen ”för framstående insatser på landsbygden”, detta år till företagare verksamma inom Falkenberg och Hylte kommun. Priset vill uppmuntra fortsatt gott entreprenörskap och visa uppskattning för det som dessa företag bidrar med till den halländska landsbygden. Priset består av diplom ...

30 000 storbalspressar

När BigBaler 1290 Plus nummer 30 0000 rullade ut från monteringsbandet i Zedelgem Centre of Harvesting Excellence, markerades en imponerande milstolpe i New Hollands 30-åriga historia som tillverkare av storbalspressar. New Holland Agriculture har nått en betydande milstolpe genom de 30 000 storbalspressar som tillverkats ...

Ökad konkurrenskraft inom livsmedelsindustrin

Trots en allmän konjunkturnedgång och en stark krona – två faktorer som vanligen slår hårt mot svensk industri –anser svenska livsmedelsproducenter att den svenska livsmedelsindustrin ökat i konkurrenskraft under årets tredje kvartal. Detta enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagens senaste konjunkturbrev. Under årets tredje kvartal har svenska livsmedelsproducenter ...