Monthly Archives: april 2021

Vaccin ska ersätta medicinsk zink

I nära samarbete med Köpenhamns universitet arbetar SEGES Svineproduktion för närvarande med ett vaccin som ska minska antibiotikaförbrukningen. Vaccinet ska göra användningen av medicinsk zink överflödig vid avvänjning av grisar. På SEGES Svineproduktion och Köpenhamns universitet är utvecklingen av ett vaccin mot avvänjningsdiarré i full ...

Br Toft importerar CHD

Lantbruksnytt webb TV rapporterade om den stora bogserade växtskyddssprutan från nederländska CHD tidigare i år då Farmmac Agro importerade en sådan till sitt lantbruk. Se det inslaget här. Nu står det klart att maskinen får en generalagent i Sverige. Det är danska Br Toft som ...

Ökat vildsvinsbestånd – ökad risk för ASF

Antalet vildsvin i Europa ökar kontinuerligt och döda vildsvin kan ligga i flera år i naturen. Afrikansk svinpest kan spridas från kadaver via insekter och via maskiner. Mot den bakgrunden är det många experter som tror att det blir svårt att utrota AFS i Europa ...

Föreningen Skånes Maskinstationer invald intressemedlem i LRF

Skånes Maskinstationer är det senaste medlemstillskottet bland LRFs intressemedlemmmar. – Skånes Maskinstationer har en viktig roll i både skånskt lantbruk och för maskintjänster i övrigt i Skåne. De har kunskaper och erfarenheter som LRF Entreprenad kommer att berikas av på samma gång som LRF Entreprenad ...

Vetepriset stiger igen

Det ser ut som att vetepriset kommer att slå nya rekord. Efter vinterns stora prisuppgång föll priset under mars i år men har under de senaste veckorna återigen börjat stiga. En av anledningarna är att majs blivit för dyrt och många foderförbrukare skiftar nu majs ...

Brist på grisar i Europa

Efterfrågan på griskött är nu större än utbudet i Europa. En kontinuerlig ökad export av griskött till Kina i kombination med återöppnandet efter pandemin och ökad konsumtion av bland annat griskött medför att det inte räcker till. Produktionsökningen i Europa är även den liten när ...

J-O Brink och Hencol i nytt samarbete

Tillsammans ska AgTech-bolaget Hencol och rådgivningsföretaget J-O Brink skapa nya förutsättningar för svensk nötköttsproduktion. Bolagen har under en längre tid haft en dialog kring vad som behöver tillföras för att framtidssäkra svensk nötköttsproduktion med fokus på åtgärder för att nå ökad lönsamhet, högre produktivitet och stärkt konkurrenskraft för ...

Bästa grödorna för att klara proteinskiftet

För att klara klimatmålen behöver vi äta mindre kött och mer växtprotein. Men vad ska vi äta? Livsmedelsforskaren Karolina Östbring listar vilka grödor det snackas om på konferenser, i akademin och industrin och som vi förväntas odla mer av i Sverige. Men allra först bör ...

Kina delas upp i regioner för AFS

Det blir fem regioner i Kina som var och en ska arbeta efter ett program för att bli fria för afrikansk svinpest. Den nya strategin kommer efter en ökning av ASF under vintern. Det ska  skapas sjukdomsfria zooner inom dessa regioner och program för att ...

Ett år före utan zink

Den 1 juli 2022 blir det förbjudet att blanda zink i smågrisfodret för att undvika smågrisdiarré. Det är ett EU-beslut som legat klart i flera år nu. Flera firmor och arbetat med alternativ och många försök har skett ute på gårdarna. En del lantbrukare har ...

Ny Förbundsdirektör på Hushållningssällskapens Förbund

Bo Selerud tillträder den 1 september som Förbundsdirektör på Hushållningssällskapens Förbund. Bo Selerud är 53 år och uppväxt på en bondgård i Sörmland.   Han är utbildad merkantil jägmästare från SLU och idag vd för Hushållningssällskapet/HS Konsult AB med verksamhet i sju mellansvenska län och ...

Fler mejerier följer efter Arlas höjning

Många europeiska mjölkproducenter kan se fram emot ett stor betalning för mjölken i vår. Som vi tidigare rapporterat om höjer Arla mjölkpriset rejält den  1 maj och efter den  höjningen är mjölkpriset på rekordnivåer. Läs om det här. Nu kommer även meddelande om att nederländska ...

Rapsen passerar 6 kronor per kg

I går steg priset på raps ytterligare och nådde då 605 euro per ton på Matif i Paris. Det motsvarar 6:13 svenska kronor per kg.

Gasum gör sig redo för att skala upp biogasproduktionen i södra Sverige

Klimatklivet har beviljat Gasum stöd för att bygga två nya biogasanläggningar i Skåne. De två nya anläggningarna är tänkta att matas med lokala råmaterial från regionen. Anläggningarna skulle öka mängden biogas som produceras i Skåne med 50 procent. Klimatklivet har beviljat stöd till energibolaget Gasum ...

Dyrskue-arrangörer önskar besked om restriktioner i sommar

I Danmark arrangeras det varje sommar så kallade Dyrskue runt om i landet och den i särklass störta är Rosklide Dyrskue. I fjol blev alla dessa event inställda till följd av pandemin men i år hoppas arrangörerna kunna genomföra dem. Dyrskue är en folkfest med ...

7 kronor per kg för rapsfrö

Efter en lång period av prisuppgång för rapsen är det rimligt att tro att priset vänder neråt igen. Men  enligt en så kallad teknisk analys ska priset på raps fortsätta uppåt. På analysfirman Minagro i Danmark ser man framför sig att rapspriset kan nå 700 ...

Inga minkar – nu stiger skinnpriserna

Vid förra veckans auktion på Kopenhagen Fur steg priset på minkskinn med 20 procent. Priset på danska skinn blev därmed i snitt 330 danska kronor vilket motsvarar cirka 450 svenska kronor. Det är i länder som USA, Kina och Sydkorea som intresset att köpa skinn ...

Det blir maskinmässa i Italien till hösten

Eima i italienska Bologna vidhåller att de ska arrangera sin lantbruksmaskinmässa till hösten. Eima ska hålla öppet den 19 till 23 oktober 2021 och blir därmed den första stora internationella mässan sedan pandemin satte stopp. Cirka 1 600 företag har redan bokat monter på mässan ...