Monthly Archives: december 2021

Utnyttja stallgödseln rätt 2022

Aldrig tidigare har det varit så viktigt som nu att utnyttja stallgödseln på rätt sätt. Med dagens gödselpriser är värdet av stallgödseln på rekordnivåer. Enligt rådgivare är det en god idé att ta en analys och verkligen ta hänsyn till alla näringsämnen samt planera för ...

Kvickrot ökar inte med mellangrödor

Den danska rådgivningsfirman Seges har frågat 30 lantbrukare med mellangrödor om de upplever att kvickrot och andra rotogräs uppförökas med mellangrödor. Endast en av dessa 30 upplevde problem medan mindre än hälften ansåg att det i enstaka fall kunde bli en ökad mängd rotogräs. Mer ...

Ny app ger koll på hjulen

Det är viktigt att hålla koll på däckens tryck och temperatur, och nu blir det enklare än någonsin. Lösningen heter Däcktrycksövervakning, en smart app som numera finns för både Volvo hjullastare och dumprar, och smidigt hanteras via Volvo Co-Pilot. Volvo CE utvecklar löpande appar till ...

125 år med Bergmann

Den tyska lantbruksmaskintillverkaren Bergmann firar 125 år. Företaget som finns i staden Goldenstedt är familjeägt i tredje generationen. Med en personalstyrka på 140 man tillverkar de fastgödselspridare och vallmaskiner vilka säljs i 50 olika länder. Mycket av produktutvecklingen i dag sker med ledorden hållbarhet, såväl ...

John Deere med 4 band i hårdtest

Missade ni att se testet av John Deere 8RX410 söndagen den 19 december i Lantbruksnytt webb TV. Inga problem! Det 30 minuter långa programmet finns alltid kvar på vår sida MaskinTest som ni når genom att klicka här. Detta var Lantbruksnytts första långa MaskinTest och ...

Ännu en gödseltillverkare stänger

Gödselproducenten Azonures i Rumänien kommer att stänga ner tillverkningen av gödsel under januari och februari 2022 på grund av dålig lönsamhet. Det rapporterar danska Maskinbladet och bakgrunden är de höga gaspriserna. Som vi tidigare rapporterat om minskade Yara sin gödselproduktion med 30 procent i sina ...

Priset på däck stiger

Den svenska däcktillverkaren Trelleborg höjer priset på däck vid årsskiftet. Prisuppgången är cirka 10 procent och gäller alla typer av däck, även lantbruksdäck. Prisökningen är en konsekvens av att däcktillverkaren fått ökande kostnader för råmaterial, energi och frakter. De exakta prishöjningarna för respektive produkt kommer ...

Svagt ner för naturgasen

Priset på naturgas har fallit tillbaka något under förra veckan men ligger fortfarande sex gånger högre jämfört med för ett år sedan. Priset på gödsel har inte påverkats alls av prisförändringen på naturgas. Därmed ligger gödselpriserna på ungefär samma nivå som för en vecka sedan. ...

Spannmålspriset stiger igen

Efter ett par veckor med fallande priser på vete steg de återigen den här veckan. På börsen i Chicago gick vete upp med hela 5,1 procent under denna veckan. Majs steg med 2,2 procent och soja med 4,0 procent. Förändringarna på Matif i Paris blev ...

Britterna ökar importen av nötkött

Nötköttet räcker inte till i Storbritannien och under oktober månad i år importerade landet 22 600 ton färskt och fruset nötkött. Det är en ökning med 11 procent jämfört med för ett år sedan.  Mycket av ökningen kom från Irland men även Tyskland exporterade mer ...

Agco köper mer knowhow

Den multinationella lantbruksmaskintillverkaren Agco fortsätter att köpa in sig i företag med intressant forskning och produktutveckling inom områden där Agco sedan tidigare r verksamma. Nu senast gäller förvärvet 2,9 procent av aktierna i bolaget Greeneye Technology, ett företag med många innovationer inom precisionssprutning. Greeneye Technology ...

Upp och ner för oljan

Knappt han rapporter komma ut om ett framtida oljepris på 120 dollar per fat då priset på råolja föll. Prisfallet berodde på ny smittspridning och hårdare restriktioner till följd av corona. Men trots att restriktionerna finns kvar stiger nu priset på råolja igen. Dock tror ...

TV
Gammal resistens ska in i moderna spannmålssorter

En grupp forskare vid SLU i Alnarp har i ett samarbete med Nordgen utvärderat 200 gamla spannmålssorter för att ta reda om det i dessa kan finnas egenskaper som gått förlorade i moderna sorter. Under två års tid har man genomfört parallella fältförsök i Sverige, ...

Danska minkfarmare trotsar förbud

För andra gången på bara en vecka har danska Fødervarestyrelsen hittat ytterligare en minkfarm som inte avlivat alla minkar. Enligt beslut är det förbjudet att hålla mink, förutom i hobbyproduktion, i Danmark till och med 31 december 2022. Som hobbyproduktion räknas maximalt fem minkar. Det ...

Mindre mjölk i EU

Enligt en marknadsanalys upprättad av Arla kommer produktionen av mjölk inom EU att minska under 2022. Minskningen är 0,5 procent. Det är i norra och centrala Europa det minskar medan mjölkproduktionen ökar på Irland. Även i resten av världen faller mjölkproduktionen i några länder med ...

Beställ däck innan årsskiftet

Uppmaningen kommer från representanter på Nordisk Däckimport. Precis som mycket annat är det i dag brist på däck, något som även maskintillverkarna vittnat om under hela året. Det ser inte heller ut att förändras under 2022. Lantbrukare som ska byta däck på en traktor eller ...

Ukraina minskar veteexporten

Under fösta halvan av 2022 kommer Ukraina att begränsa landets export av vete. Anledningen är att man myndigheterna vill begränsa inflationen i landet. Efter det att grannlandet Ryssland införde en exportskatt för vete tidigare i år ökade exporten av vete från Ukraina. Exakt hur exportbegränsningarna ...

Vetepriset vänder uppåt igen

Efter några veckor med konstant prisfall vänder priset på vete uppåt igen denna veckan. Det anses av analytiker som ett viktigt trendbrott för att förhindra en ännu större prisnedgång på sikt. Hur vetepriset fortsätter att röra sig är däremot oklart. Den tekniska analysen visar att ...