Monthly Archives: december 2021

GOTT NYTT ÅR

Året går härmed mot sitt slut. Det har varit ett lite annorlunda år på flera sätt. I vissa regioner har vädret ställt till det och i stort sett alla lantbrukare har påverkats av prisrusning på såväl produkter som köps in till gården som produkter som ...

TV
Renässans för powershiften

Steglösa traktorer kom vid sekelskiftet och har tagit en allt större del av marknaden år efter år. Men nu kan man se en viss svängning tillbaka och i en del traktorer är nu powershift allt vanligare.

Fortsatt risk för fågelinfluensa

Just nu pågår utbrott av fågelinfluensa i Skåne län. Det är viktigt att arbeta förebyggande för att inte sprida smittor enligt Jordbruksverket som vill se till att alla producenter hålla sina fåglar friska. Så här uppmanar Jordbruksverket att alla som håller fåglar i produktion ska ...

Tre nya priser till CNH

CNH Industrial kammar hem tre priser i ASABE 2022 Innovation Awards. Det är den amerikanska sammanslutningen av lantbruksforskning som delat ut priserna. Case IH fick två utmärkelse och New Holland en. Case IH fick priset för den självgående växtskyddssprutan Patriot 50 som har en mängd ...

Sanningens minut för roundup

År 2022 blir ett omvälvande år för växtskyddsmedel inom EU. För det första ska nya beslut fattas angående glyfosat. Det som skett till den aktiva substansens fördel sedan förra beslutet är att det blivit mer fokus på klimat jämfört med miljö och då det blir ...

TV
Honungsanalys för ökad konkurrenskraft

Honung har blivit en av de mest förfalskade livsmedlen i Europa. En omöjlig konkurrenssituation för honungsproducenter i hela Europa. Med ett EIP-agri projekt utvecklas en tjänst där geografiskt ursprung, nektar, och innehåll kan analyseras, säkra äkthet och stärka konkurrenskraften för svensk honung. Klicka här för ...

Tysk grisproduktion rasar

På ett år har antalet grisar i Tyskland minskat med cirka 10 procent. Vid en beräkning i november i år var antalet grisar i landet 23,6 miljoner stycken. Antalet suggor i Tyskland har minskat med 7,2 procent på tolv månader. Bakgrunden är svag lönsamhet och ...

Utbildningssatsning för fler veterinärer

Regeringen har fattat beslut om årets regleringsbrev för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Utbildningsplatserna för att bli veterinär och djursjukskötare utökas i syfte att stärka djursjukvården. I regleringsbrevet framgår också att det svenska hyresbidraget höjs till den nordiska institutionen NordGen i Alnarp, för att bidra till arbetet ...

Fler säljer fältrobotar

Den danska tillverkaren av fältrobotar, Agrointelli, växer runt om i världen just nu. Deras fältrobot Robotti har nyligen presenterats i en ny version med 60 timmars räckvidd på en tank bränsle. Förutom i Danmark har Agrointelli i dag återförsäljare i Tyskland och Ungern. Den senare ...

Dyrare utsäde 2022

Med tanke på att spannmålspriserna stigit rejält under hösten 2021 är det självklart att utsädet till vårspannmålen 2022 blir dyrare än tidigare. Men vad Lantbruksnytt erfar stiger i varje fall priset på utsäde inte mer än den underliggande prisökningen på spannmål. Därmed ser inte utsädeskostnaden ...

TV
Svenska julgranar efterfrågade

Många av de granar som säljs i Sverige är importerade. Brostorps granar har haft ett rekordår i försäljning av sina svenskodlade rödgranar och kungsgranar.

Autonoma lantbruksfordon för 150 miljarder dollar

Marknadsanalysfirman Fact.MR beräknar att det årliga marknadsvärdet av autonoma traktorer och självgående maskiner inom lantbruket kommer att uppgå till 150 miljarder dollar år 2031. Det är om tio år! Detta går att läsa i danska Maskinbladet som skriver att prognosen från Fact.MR är en tillväxt ...

TV
Full koll på ogräset

Artificiell Intelligens och kemikalier endast mitt i raden. Med Steketee kan det bli rent från ogräs på flera olika sätt.

Hållbarhet präglar årets 10 viktiga frågor för Sveriges bönder

Hösten och vintern 2021 präglades av de skenande priserna på el, bränsle och energi. Men det hände mycket positivt under året. Jord- och skogsbruket hade nyckelrollen för att lösa det politiska dödläget menar Palle Borgström på LRF.  Här har LRF samlat de tio viktiga nyheterna ...

Gott om pengar driver inflation

Sveriges penningmängd ökar nästan mest i världen, men under pandemin har många andra tryckt fler sedlar. Under pandemin har sedelpressarna gått varma i de flesta länderna och USA, Japan och Europa har ifrågasatts för att tända en inflationsbrasa i världen. Större mängd pengar i omlopp ...

Ökad vinst i Bogballe

Den danska tillverkaren av konstgödselspridare, Bogballe, går bra. Företaget ökade såväl omsättning som vinst under sitt senaste verksamhetsår som slutade den 31 oktober. Bogballes vinst ökade med cirka 50 procent och landade på 67,6 miljoner danska kronor. Omsättningen gick från 89,4 till 126,9 miljoner danska ...

TV
Ekoarealen betor minskas

Fram tills 2005 gick det svenskodlade ekobetor genom sockerbruket i Köpingebro men då marknaden för svenskt ekosocker dalade lades odlingen ned. 2018 gjorde ekobetorna comeback i Sverige, men nu tvingas Nordic Sugar dra ner på arealen.