Monthly Archives: juli 2023

TV
Stabilt med slaktanmälningar

Ingen ko på isen vad gäller slaktköer hos HKScan. Djurhållare har varit mer förberedda på torkan i år än tidigare.

Ny sopvals med eller utan uppsamlingbox från YstaMaskiner

YSTA Sopvals SVF finns i modeller med 1.3, 1.5 och 1.8 m arbetsbredd. Borstarna utrustas med 520 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller. Sopvalsen SVF 130 – 180 är utrustad med flytlägesfäste med inbyggd påkörningssäkring, enkelt för föraren att kontrollera inställningar ” trianglar”, så att sopvalsen ...

Mondeléz använder mejeri för positiv PR

Nederländska Friesland-Campina och amerikanska Mondeléz har undertecknat ett avtal om gemensamma minskningar av koldioxidutsläpp. Det är ett fyraårigt avtal som ska minska de båda företagens utsläpp av koldioxid med 14 procent senast år 2025. Det är i grunden mejeriet som ska minska sina utsläpp men ...

Kraftig ökning av antalet unga som startar företag

Antalet svenskar i åldern 18–29 som startar eget företag ökar kraftigt. Under 2022 startades 9 600 nya företag av personer i åldersgruppen – en ökning med hela 46 procent jämfört med år 2020, då motsvarande siffra var 6 555. Den positiva trenden fortsätter även under ...