Monthly Archives: juli 2023

I augusti ligger priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk kvar på samma nivåer som i juli. Foto: Arla

Oförändrat mjölkpris till Arlabönderna i augusti

Priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk är oförändrat i augusti, både för konventionell och ekologisk mjölk. Det betyder att det så kallade a contopriset i augusti blir 428,7 öre per kilo konventionell mjölk och 485,2 öre per kilo ekologisk mjölk. – Konsumenternas köpkraft ...

Priset på råolja fortsätter upp

En svagare dollar har medfört att priset på råolja stigit i pris. I slutet av förra veckan stannade det på 84 dollar per fat. Bakgrunden är att olja handlas i dollar och när växelkursen för dollar försämras s stiger normalt priset för råolja. Den tekniska ...

EU blir transitregion för stora spannmålsmängder

Oavsett spannmål från Ukraina kommer att köras med järnväg, lastbil eller fartyg på floden Donau kommer en majoritet av all spannmål att passera EU den kommande säsongen. Det handlar enligt mediet Finans om cirka 33 miljoner ton spannmål som hamnar ovanpå ett redan stort lager ...

Yara och Nordic Sugar vill nå klimatneutral betodling

Projektet mellan Yara och Nordic Sugar tar utgångspunkt i dansk sockerbetsodling och har som mål att reducera den totala koldioxidavgången i sockerproduktionen från fält till socker i butik. De ska titta på alla möjliga gröna lösningar och det är naturligt att startskottet för ett sådant ...

Vi är nära räntetoppen nu

Det skiljer stort mellan länderna men totalt sett inom EU närmar vi oss nu inflationsmålet 2 procent. Därmed är det sannolikt att räntan slutar att öka. Egentligen har priset på varor upphört att stiga i pris men det problem som uppstått på senare tid är ...

Orolig spannmålsmarknad – Men uppåt totalt

Rysslands strategi att försvåra all export av ukrainska lantbruksprodukter har fått spannmålsmarknaden orolig och även om det svänger från dag till dag slutade veckan på plus. Det började med att Ryssland stoppade för ett nytt spannmålsavtal för fredade frakter i Svartahavet. Priserna steg men föll ...

Skrovligt golv räddar suggor

Med en lite skrovlig yta på betonggolv och spalt minskar risken att suggor i sinavdelningen fläker sig och får avlivas. Grisproducent Malthe Bach Laursen i Danmark har låtit räffla boxgolv och spalter i sitt stall för sinsuggor. Det finns maskiner för ändamålet som han hyrde ...

Ökat intresse för bevattning

Även om juli månad bjudit på nederbörd på flera platser i landet kommer skörden 2023 att vara negativt påverkad av tidigare månaders torka för en hel del lantbrukare i landet. Detta har medfört ett ökat intresse för bevattning. Det är bara fem år sedan torråret ...

Juli slår alla tidigare värmerekord

Det är visserligen en dag kvar av juli men så här långt står det ändå klart att månaden slår alla tidigare värmerekord. Juli månad år 2023 blir den totalt varmaste månaden i världen sedan officiella mätningar började. Uppgifterna kommer från den meteorologiska världsorganisationen WMO. Under ...

TV
Så skördas industrihampan

Vi har tidigare berättat om Ekolutions satsning på odling och produktion av byggmaterial från industrihampa. Nu tar vi en titt på Ekolutions speciella fiberhampaskördare av märket Laumetris.

CNH ökar med 8 procent

CNH Industrial redovisar resultatet för årets andra kvartal där omsättningen ökar med 8 procent jämfört med samma period i fjol. Omsättningen uppgick därmed till 6,57 miljarder dollar för årets andra kvartal och vinsten blev 710 miljoner dollar. För halvåret är omsättningen 11,91 miljarder dollar, en ...

TV
Ny ursprungsverifiering av griskött

Svenska köttföretagen gör månadsvis kontroller av svenskmärkta köttprodukter i butik för att verifiera att de verkligen har ett svenskt ursprung. Med hjälp av ett nytt DNA-system blir ursprungsverifieringen både mer kostnadseffektiv och funktionell. Men för att få systemet att fungera heltäckande behöver man hjälp med ...

Rekordresultat i spannmålsodlingen 2024

Det går i dag att sätta ner foten och garantera en rekordvinst i spannmålsodlingen år 2024. Knappt 3 kronor per kg för vete och ett kvävepris på 14 kronor per kg lägger grunden för en lönsam kalkyl. Vete på Matif för septembertermin år 2024 ligger ...

Glöm inte PK till rapsen

Höstrapsen är en gröda som ger stor intäkt och därför är det viktigt att inte slarva med insatserna. Försök har visat att det är lämpligt att även tillföra fosfor och kalium på hösten och inte bara kväve och svavel, något som är vanligt. I en ...

Bättre än 2018 men nya problem i år

Jordbruksverkets senaste statistik till Regeringen visar att lantbruket står bättre rustat i år jämfört med torkan år 2018. Detta beror på att lantbrukare lärt sig och gjort strategier samt att torkan avbröts tidigare i år. Bekymren i år är stigande räntor och mer rörliga priser ...

TV
Ekolutions hampasatsning

Hampaodlingen förväntas växa globalt till följd av en efterfrågan bland annat från byggsektorn där fiberisolering och hampakalk är miljövänliga material. Företaget Ekolution behöver fler odlare till en satsning med egen produktionsanläggning till en marknad där Sverige är lite i bakvattnet. Klicka här för att komma ...

Ryssland ökar exporten av griskött

Ryssland har exporterat drygt 220 000 ton griskött under årets första sex månader. Det är en ökning med 35 procent jämfört med samma period år 2022. Uppgifterna kommer från mediet Pig333 och beror på en förbättrad marknadssituation i värden samt en lågt värderad rysk valuta. ...

TV
Tröska för det mindre lantbruket

Claas pressvisning i Harsewinkel i slutet av juli hade stort fokus på den nya stora traktorn Xerion med 653 hästkrafter, men för den svenska marknaden fanns det egentligen större nyheter.

Agco ökar med 30 %

Agco omsatte 7,16 miljarder dollar under årets första halvår. En ökning med 27,1 procent jämfört med samma period i fjol. Större delen av denna ökning låg under årets andra kvartal då omsättningen blev 3,82 miljarder dollar, plus 29,8 procent jämfört med andra kvartalet  år 2022. ...