ANNONS

Anders Ivarsson tilldelas Silverbillen för 2024

Silverbillen, den Jordbrukstekniska föreningens pris för framstående insatser rörande teknikutvecklingen i svenskt jordbruk tilldelas i år Anders Ivarsson i egenskap av innovatör och vd för Ivarssons i Metsjö.

– Det är en stor ära och jag tackar ödmjukt för detta fina pris. Vi på Metsjö jobbar mycket med produktutveckling varje dag och det här priset motiverar oss i vårt arbete, säger Anders Ivarsson.
En av anledningarna till att de får priset nu är att en studie från RISE finansierad av Agtech har visat en fullastad MetaQ 75 spannmåls-vagn med dubbelt så stor last fortfarande har cirka 50 procent mindre marktryck jämfört med en konventionell vagn. Det vill säga nästan en fjärdedel av markpackningen per lastad vikt. En fullastad MetaQ 75 hade under studiens försök ingen permanent markpacknings-påverkan på alven. Studien visar också att Metsjös flakväxlare MetaFlex inte har en mätbart högre markpackning än företagets MetaQ vagnar. Det är en viktig teknisk milstolpe eftersom flakväxlaren tidigare av många jordbrukare ansetts ha en för stor markpackning för att användas på fälten på grund av sin stora egenvikt.
– Vår låga markpackning beror bland annat på hur vår fjädrande kommunicerande kärl-teknik är uppbyggd samt vår förmåga att ta en hög last med en låg egenvikt.

 

 

Motiveringen från Juryn att silverbillen skulle tilldelas Anders och Metsjö är följande:

” Företaget har under många år bedrivit ett omfattande och innovativt utvecklingsarbete vad gäller såväl transportkapacitet, säkerhet samt system som avsevärt minskar de skadliga effekterna av markpackning. Detta arbete är särskilt angeläget mot bakgrund av att den pågående strukturrationaliseringen i svenskt lantbruk ställer all större krav på effektiva logistiksystem .”

 

Relaterade artiklar