ANNONS

Året ser fortsatt ut ge bra skördar

Fortsatt ostadig väderlek och halvsvalt väder gör att utvecklingen i både höst-och vårsäd känns ganska optimal på de flesta ställen i Syd- och Mellansverige. Ingen värmebölja i sikte gör också att förutsättningen finns för en bra kärnsättning i höstveteaxen och bra bestockning i vårkorn. Just nu talar alltså allt för en riktigt bra spannmålsskörd i år.
Det skriver Yara i sitt senaste nyhetsbrev och fortsätter:
Som förväntat har vi också en mycket stor variation i markens kväveleverans i år, både mellan regioner och mellan fält inom regionen. Många fält levererar mycket kväve men vi har också många exempel på motsatsen.
Läs hela rapporten här.

Relaterade artiklar