ANNONS

Autostyrningen är nummer ett

Det talas mycket om den ökande användningen av digital teknik inom lantbruket, men ofta ges intrycket att det bara handlar om att generera enorma mängder data, eller styra en flotta av traktorer och självgående lantbruksmaskiner på effektivaste sätt i arbetet samt från ett bekvämt kontorsbord övervaka allt som sker.
Det finns en del större lantbruk och maskinstationer som utnyttjar denna teknik, men det vanligaste och det som intresserar flest lantbrukare i dag är autostyrning.
På frågan vad för frågor som uppkommer vid maskinaffärer i Sverige i dag och som gäller precisionslantbruk berättar Daniel Lövgren, säljare på Wallins Traktor utanför Kristianstad att det är autostyrning.
Autostyrningen har på drygt tio år blivit enklare att använda, lättare att finansiera och passar i alla lantbruk. Det går även att installera i mycket gamla traktorer och självgående maskiner.

Fördelarna med digital teknik når därmed gårdar som inte är stora företag och användarna av autostyrning behöver inte vara särskilt tekniskt kunniga eller intresserade.
Med autostyrning minskar insatserna i form av arbetstid, bränsle, gödsel, utsäde och växtskyddsmedel. Lantbrukaren gör något som är bra för miljön samtidigt som klimatavtrycket på gården minskar i kombination med ökad vinst till följd av kraftigt minskade kostnader.
Ett enkelt system som vägleder föraren på åkern kostar i dag från 20 000 kronor medan man får en riktig autostyrning för cirka 80 000 kronor och uppåt.
Då kör traktorn själv över fältet med exakthet, utan överlapp eller mistor, och föraren kan ägna tiden åt att övervaka redskapet eller vila sig.
Arbetsdagen blir enklare med autostyrning och förarens prestation ökar.

En gård behöver inte vara särskilt stor i dag för att autostyrning ska vara lönsamt och bekvämligheten kommer som en bonus.
I en artikel i nättidningen AgriLand beskrivs den digitala lantbrukstekniken med att det i grunden är två utvecklingar; sensorer och Global Positioning Satellite (GPS).

Satellitpositionering fungerar utanför traktorns interna system och arbetar med var på fältet ekipaget befinner sig och inte dess mekaniska prestanda.

Öppnandet av GPS-systemen har realiserat en helt ny värld av möjligheter byggd på bara en mycket grundläggande informationspost, och det är traktorns eller den självgående maskinens exakta position vid varje enskild tidpunkt.
När positionen uppdateras regelbundet ger det naturligtvis fordonets färdriktning och hastighet. Med enbart dessa tre data kan en hel arsenal av funktioner byggas.
Den första och mest uppenbara tillämpningen är att göra det möjligt för en traktor att styras på ett mycket mer exakt sätt än vad de flesta mänskliga förare kan hantera själva.
Det här är inte bara en fråga om att hålla linjer raka utan också om att köra parallella drag med en noggrannhet på cirka 2 centimeter.
Vägledning finns på två olika nivåer. Den första är hjälp av en manuell operatör, vilket i princip innebär att sätta en serie virtuella linjer över fältet som operatören kan följa på en skärm.
Nästa steg är att låta traktorn styras helt av GPS-systemet, som automatiskt styr traktorn utan mänsklig inblandning.
Nya traktorer levereras i dag ofta med komplett autostyrning eller förberedda för autostyrning.

En stor aktör inom autostyrning, både när det gäller fabriksleverans av traktorer och självgående lantbruksmaskiner såväl som eftermontage är Trimble. Företaget har varit med sedan starten och har utrustning såväl till nya som äldre maskiner.

Det finns fortfarande en stor maskinpark ute som skulle dra nytta av automatisk styrning och det är här tredjepartsleverantörer, som Trimble, kan vara intressant.

I Sverige är det DataVäxt som marknadsfört och arbetat med Trimble inom lantbrukssektorn de senaste 15 åren. Data Växt har ansvaret för Trimble i hela Norden och fabrikatet har alla typer av system från förarguidning till helt automatisk körning.
De grundläggande systemen består av en satellitmottagare och en skärm i hytten. Trimbles system passar de flesta traktorer med 12 voltssystem för att driva dem.
Användandet är enkelt. Föraren väljer redskapsbredd i skärmen och skapar sedan en referenslinje i fältet mellan två punkter, A och B, normalt i vardera änden av fältet.
Skärmen kommer då att visa en serie linjer som löper parallellt med den första och allt som operatören behöver göra är att följa dem. Föraren styrs av en serie lampor som varnar för rörelse bort från den avsedda kursen.

Det är dessa system som kostar cirka 20 000 kronor.
Nästa steg är att även låta systemet styra traktorn medan föraren lutar sig tillbaka eller ägnar större uppmärksamhet åt andra uppgifter.
Dessa system kan styra traktorn direkt via den hydrauliska servostyrningen eller på äldre traktorer med en elmotor på ratten eller rattstången.
Föraren kan koppla in eller ur systemet när som helst för säkerhets skull.
Dessa enheter varierar lite mer i pris men kostar mellan 80 000 och 90 000 kronor.
Nyare traktorer som redan är förberedda för autostyrning kan erhålla tekniken till en mindre kostnad. Det kan handla om att Trimble låser upp tillverkarens system och integrerar sitt eget.
På Trimble menar man att ha ett GPS-system från tredje part mycket väl kan ge en större flexibilitet längs linjen, även om den initiala kostnaden kan vara större än en färdig fabrikslösning på en ny traktor.
Som med alla satellitsystem, ju större noggrannhet och funktionalitet, ju större pris.
Som nämnts tidigare så när traktorns position, kurs och hastighet väl är kända, blir sätten som informationen kan användas på oändliga.
Ett par av de mer praktiska användningarna är skapandet av undantagszoner runt fälthinder eller längs vattendrag. Dessa gör det möjligt för traktorn att undvika mjuk mark eller förhindra spridning av flytgödsel eller bekämpningsmedel i områden där de är förbjudna.
Den andra är att skapa en registrering av arbetet. Såväl myndigheter som kunder ställer allt större krav på att lantbrukare ska kunna redovisa sina insatser i fält och därmed är det ett enkelt sätt att vidareutveckla sitt autostyrsystem till att även registrera arbetsdata, lagra samt skicka denna vidare till gårdskontoret.
Trimble erbjuder datahantering som integrerar insatser i fält och kartor och även flödesmätare för kontroll av spridningsmängder så att mängder registreras rätt.
Den som redan har autostyrning och vill gå vidare har således många saker att ta hänsyn till.

Mätningar med hjälp av sensorer för inställningar och krafter är en annan relativt ny teknik och som spelar en allt större roll inte bara för traktorns funktion utan även i funktionen av anslutna redskap, där de två är sammankopplade med en standardteknik som kallas ISOBUS.
Tekniken medför att redskapet kan övervakas och manövreras i traktorns originalmonitor.
Ett steg längre i denna teknik är att redskapet kan manövrera traktorn. Ett exempel på det är att pressen känner av belastningen i inmatningskanalen och reglerar traktorns framkörningshastighet efter det. Därmed uppnås maximal kapacitet med minskad risk för stopp.

Trimble ligger i framkant när det gäller autostyrning och digital teknik för att samla all nödvändig data om insatser i fält.

Det finns i dag många system och kostnaden för autostyrning har minskat rejält sedan begynnelsen. I dag kan de flesta gårdar räkna hem tekniken.

Det går att installera autostyrning även i äldre traktorer och självgående lantbruksmaskiner.

Genom att i realtid samla data över insatser i fält och skicka dessa trådlöst till gårdskontoret får lantbrukaren all den dokumentation som ofta behöver redovisas för myndigheter och kunder.

Relaterade artiklar