ANNONS

Bakslag för gensaxen

I ministerrådet finns ännu ingen överenskommelse och en av de mest kontroversiella frågorna för dem är huruvida texten ska inkludera ett förbud mot att ta patent på grödor förädlade med hjälp av NGTs. Därmed står det stilla i EU vad gäller gensaxen.

De som är emot ett förbud menar att det inte har någon juridisk verkan utan bör hanteras inom ramen för patentlagstiftning. Europaparlamentet röstade för ett förbud. EU:s jordbruksministrar har trots långtgående försök inte enats om en gemensam ståndpunkt för NGT:er, varför en trilog inte har kunnat äga rum. Det belgiska ordförandeskapet hade som målsättning att presentera en gemensam ståndpunkt innan Ungern tog över ordförandeskapet den 1 juli, men har inte lyckats ena EU:s medlemsländer.

Ambassadörerna till medlemsländernas permanenta representationer (COREPER 1) lyckades inte finna en gemensam ståndpunkt varför NGT:er inte fanns med på agendas för deras möte den 26:e juni. Frågan tas nu vidare av det Ungerska ordförandeskapet, vilka tidigare har varit kritiska till lagstiftningen.

EU-kommissionen presenterade sitt förslag till förordning Nya Genomiska tekniker, NGT:er, den 5 juli år 2023. Där föreslog EU-kommissionen bland annat att NGT:er kommer att regleras genom en separat lagstiftning, i stället för inom EU:s GMO-lagstiftning som är fallet idag.

Lantbruksnytt har tidigare rapporterat om att Europaparlamentet har tagit fram sin position där de ställer sig bakom EU-kommissionens förslag om att dela upp NGTs i två kategorier. Kategori 1 ska följa samma regelverk som konventionellt förädlade grödor och kategori 2 behöver efterleva ett striktare regelverk likt det som används för GMO. Dessutom vill Europaparlamentet till skillnad från EU-kommissionen se krav på märkning och spårning av produkter där NGT har använts. Men i Ministerrådet finns ännu ingen överenskommelse och en av de mest kontroversiella frågorna för dem är huruvida texten ska inkludera ett förbud mot att ta patent på grödor förädlade med hjälp av NGTs.

Relaterade artiklar