ANNONS

Bara grön gödsel år 2030

Yara har sedan länge ett projekt om produktion av fossilfri kvävegödsel. Redan nästa år ska denna produktion vara i drift för kommersiell försäljning av gödsel. Produktionen ska ske i Yaras anläggning syd om Oslo och då ska inte naturgas, som är det normala i dag, användas för framställning av ammoniak. Yaras plan är att all kvävegödsel koncernen producerar från och med år 2030 ska vara fossilfri.
Lantbruksnytt intervjuade Yara om detta projekt i januari i år. Se det inslaget genom att klicka här.

Relaterade artiklar