ANNONS

Bevattning betalar sig

Trotts nuvarande relativt låga spannmålspriser betalar sig bevattning på lätt jord. Det visar en utredning, gjord av den danska konsulenten Sören Kolind Hvid, som heter Produktionsekonomi i Växtodling 2008.
I en intervju i Effektivt Landbrug berättar han att även om bevattning är en relativt kostsam investering i form av pump, nedgrävda stamledningar, hyderanter samt själva bevattningsmaskinen, är det ändå en liten investering ställt i relation till jordpriserna.
På en spannmålsgård är vinsten 600 kronor per hektar i foderkorn och ända upp till 1 700 kronor för maltkorn. Om lantbruket är nettoköpare av spannmål, för exempelvis grisproduktion, är vinsten ännu större.

Ta vara på möjligheten att bevattna. Det betalar sig enligt en dansk utredning.

Ta vara på möjligheten att bevattna. Det betalar sig enligt en dansk utredning.

Relaterade artiklar