ANNONS

Biodrivmedelsanvändningen steg i januari

Användningen av biodrivmedel steg 5 procent i januari 2019 jämfört med januari 2018. Allt enligt preliminär statistik från SCB med bearbetning av SPBI.

Den totala försäljningen av biodrivmedel under januari 2019 uppgick till ca 165 500 m3, vilket är en ökning med ca 7 400 m3 eller ca 5 %.

Den totala försäljningen av det förnybara dieselersättningsbränslet HVO sjönk något i perioden och uppgick till ca 112 600 m3. Det är en minskning med ca 6 700 m3 eller ca 6 % jämfört med januari 2018. HVO som låginblandning ökade med ca 20 300 m3 medan försäljningen av HVO 100 minskade med ca 27 000 m3. För FAME, som är det andra biodrivmedlet, som ersätter diesel steg användningen både som låginblandning och B100, tillsammans med ca 14 000 m3 eller ca 53 %.

För biodrivmedel i bensin var användningen i nivå med föregående års januarimånad och uppgick till ca 12 100 m3.

Ulf Svahn VD SPBI ”En positiv och förväntad ökning av biodrivmedelsvolymen, då kraven i reduktionsplikten ökade vid årsskiftet. Det visar dessutom att styrmedlet fungerar, att ökningen sker med tydlig koppling till kravet och att drivmedelsbranschen tar ansvar för att sänka emissionerna.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SCB med bearbetning av SPBI.

Relaterade artiklar