ANNONS

Bioenergi från skogen räknas som förnybar

Bioenergi från skogen i form av grot och bränsleved kommer även i fortsättningen räknas som 100 procent förnybart. Det beslutades i EU-parlamentet i dag, torsdagen den 30 mars.

– Det är en stor lättnad. Skogsbränslen har varit centralt för att vi ska kunna ha en i princip fossilfri uppvärmning, och fasa bort fossilt i allt från stora industrier till växthus. Nu ser vi framför oss att vi kan vidareutveckla nya produkter och biodrivmedel, säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.
Gårdagens slutförhandlingar för det uppdaterade förnybartdirektivet blev en stor framgång för bioenergi från skogen. EU-parlamentets förslag skulle ha inneburit ett stopp för så kallade primära skogsbränslen och därmed ha stoppat användningen av grot (avverkningsrester) och bränsleved. Ett hot som nu är borta. Bioenergi kommer fortsatt räknas som 100 procent förnybart och att det finns goda möjligheter att anpassa regelverken efter nationell lagstiftning och marknad.
I stora drag kommer förnybartdirektivet ha ett bindande mål på 42,5 procent förnybart av den totala energikonsumtionen till 2030. Som jämförelse har Sverige redan över 62 procent förnybarenergi. Det är mycket tack vare bioenergi, vattenkraft och vindkraft.

Även bindande mål för förnybart i transportsektorn slås fast. 
Bioenergi är en central del i att nå EUs klimatmål och är den största förnybara energislaget i EU (56,8 % år 2020). Det är också till stor del ett energislag som produceras inom EU och är inte beroende av import från tredjelandskurkstater (annat ord). I Sverige står bioenergi för drygt en tredjedel av Sveriges totala energianvändning.
– Det är en stor lättnad att EU i och med denna överenskommelse ställerrimliga krav på nationell anpassning, säger Paul Christensen.
I LRFs energipaket, som visar att svenskt jord- och skogsbruk kan bidra till 50 TWtwh energi per år är just användningen av skogsrester en viktig del.

Paul Christensen

Relaterade artiklar