ANNONS

Bor – viktigast för rapsen nu

De stora nederbördsmängderna under hösten och vintern har medfört att det är ont om bor i höstrapsens rotzon. Bor är viktigt för rapsen när den ska sträcka på sig på vården och sätta knoppar.
Därför uppmanar nu växtodlingskonsulenter att prioritera bor framför kväve, svavel och mangan, tre andra viktiga näringsämnen som brukar tillföras höstrapsen tidigt på våren.
Rekommendationen är att ha med bor i alla sprutningar där övriga preparat klarar den blandningen.

Relaterade artiklar