ANNONS

Bra år för Svenska foder

Svenska Foder redovisar ett resultat innan skatt för 2022 på 104 miljoner SEK, en förbättring med mer än 40 miljoner jämfört med föregående år. Carsten Klausen menar att resultatet är en följd av den kostnadseffektivitet och omsättningsökning som bolaget visat under det föregående året.

– Vi är idag uppe i en omsättning på nästan 6 miljarder SEK, säger han. Vi har nästan fyrdubblat vår omsättning sedan DLG-koncernen tog över vår verksamhet 2003. Som jag ser det är det på de här nivåerna vi måste hålla oss för att fortsatt vara en stark partner till det svenska lantbruket, säger Carsten Klausen i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att påpeka att resultatet innan skatt är en följd av kostnadseffektivitet och omsättningsökningen, medan intjäningsgraden är i stort sett oförändrad. När vi ligger rätt i vår omsättning och kan utnyttja våra fabriker och våra anläggningar på ett bra sätt, skapar vi ett verkligt värde för det svenska lantbruket. Och det handlar väldigt mycket om logistik.

– Årets stora prissvängningar har ställt stora krav på likviditets- och balansstyrning. Soliditeten i bolaget är fortfarande på en hög nivå med sina 41,6 procent. Detta betyder kort sagt att Svenska Foder är ett solitt och starkt bolag.

Carsten Klausen konstaterar att det är med gemensam ansträngning som bolaget lyckats i en ostadig tid. Med den positiva stämning som genomsyrar bolaget, ser man till att hjälpa och stötta varandra för att åstadkomma bra service till branschen.

Svenska Foder avslutade återigen positivt för de spannmålskunder som tecknat odlingskontrakt med bolaget – slutpriserna har under 5 år legat i topp på den svenska spannmålsmarknaden. Tillsammans med årets fina skörd såväl volymmässigt som kvalitetsmässigt, blev det ett bra år för såväl kunderna som bolaget:

– Vi har hittat rätt avyttring för den svenska spannmålsodling under 2022, med god hjälp av vår koncerns stora kontaktnät, konstaterar Carsten Klausen. Vi utgör idag en väldigt bra konkurrent på marknaden, som kan utmana våra kollegor positivt. Det är till stor nytta för den svenska lantbrukaren.

Relaterade artiklar