ANNONS

Bra förutsättningar för 2024

På pappret blir år 2024 bra för svenskt lantbruk. Noteringen för gris och nöt har legat på en hög och stabil nivå hela år 2023 och inget talar för att priserna faller den närmsta tiden. Däremot kan foderpriset fortsätta att falla till följd av fortsatt fallande spannmålspriser.

Växtodlingsgårdarna bör klara sig bra trots ett fortsatt prisfall på spannmål. Just nu ligger vete på Matif i nivån 222:50 euro per ton. Det blir med dagens växelkurs 2:48 kronor per kg. Det är långt under fantasipriserna efter Rysslands invasion av Ukraina, men trots det historiskt höga priser. Även om spannmålen faller ner mot 2 kronor per kg ska det gå runt relativt lätt.
Fört nu faller priset på drivmedel med besked. Reduktionsplikten är borta, som vi skrev om i går, och efter Statens återbetalning för bränsle som används i lantbruksfordon kostar en kubikmeter diesel i dag runt 11 000 kronor per kubikmeter. Även priset på gödsel har fallit tillbaka och N27 ligger långt under 4 kronor per kg i dag.
Matpotatis- och industripriset börjar starkt då ihärdiga regn under hösten 2023 gett stora oskördade arealer runt om i Europa och priset på stärkelsepotatis och sockerbetor är även de på historiskt höga nivåer och ger bra kalkyler för odlaren. Priset på socker på börsen i London är just nu på fallande vilket kan innebära att priset på sockerbetor går ner vid nästa förhandling mellan betodlarna och Nordicsugar.
Även oljeväxterna står sig bra med dagens pris runt 4:80 kronor per kg.
Priset på mjölk har höjts i både december 2023 och i januari 2024 och många marknadsbedömare tror på fortsatt prisuppgång under år 2024.
Det ser således ljust ut på pappret för svenskt lantbruk år 2024. Problemet för högt belånade lantbrukare är räntan. Även om den kanske inte stiger mycket mer är det tveksamt om den faller nämnvärt och under år 2024 blir de totala räntekostnaderna klart större jämfört med år 2023, förutsatt samma skuld på företaget.
Vädret kommer att vara jokern i leken för de flesta lantbrukare framöver. Längre perioder med ihållande torka och ihållande regn kommer sannolikt bli de största utmaningarna och något var och en lantbrukare måste ta höjd för och genomföra investeringar och anpassningar för att minska påverkan.

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.