ANNONS

Bra raps vid svår sådd

Lars Jörgensen och Peter Bruhn på Hejsager Maskinstation i Danmark är mycket nöjd med höstrapsen så här långt. Rapsen står fint och har ett bra rotsystem. Trots en fuktig höst och svåra förhållanden lyckades de väl med sådden som utfördes med en Horsch djupbearbetande kultivator med såmaskin. Rapsen på bilden är sådd den 4 september med samtidigt djupluckring och gödselpalcering. Naturligtvis har den varma senhösten och milda vintern varit till stor fördel, men när ekipaget drog ut i fält en halv månad för sent i blöt lerjord trodde man aldrig att resultatet skulle bli så här bra.

Relaterade artiklar