ANNONS

Brist på el ställer till det för animalieproducenter i Ukraina

Strömavbrott över hela landet ställer till det för animalieproducenter och slakterier i Ukraina. Rysslands angrepp mot elinfrastruktur i landet har medfört att kapaciteten i dag är cirka 1/3 av det normala.

Det är framförallt produktion av grisar och fjäderfä som får det kämpigt utan ström via elnätet. Att köra med en dieselgenerator på gården innebär cirka tre gånger så dyr ström jämfört med via elnätet.

Relaterade artiklar