ANNONS

Brist på griskött i Europa

Ett stort överskott av griskött har plötsligt blivit en stor brist och priserna fortsätter att stiga.
Tyskland som under hela pandemin legat på botten är nu prisledande. Tyska slakterier betalar just nu 20:18 kronor per kg omräknat till svensk valuta. Detta efter en höjning innevarande vecka. I skrivande stund har vi inte fått information om prishöjningar från övriga Europa och så länge det inte sker är Spanien tvåa med ett pris på 19:34 svenska kronor per kg följt av Frankrike trea där slakterierna just nu betalar 18:75 svenska kronor per kg för slaktsvin.
Efterfrågan av griskött ökar nu i Europa som en effekt av att restriktioner under pandemin nu försvinner, att påsken är i antågande och att grillsäsongen kommer igång. Samtidigt har grisproduktionen inom EU minskat under det senaste året till följd av dålig lönsamhet.
De nya regler som röstades igenom i EU om att slakterier skulle kunna söka ersättning för att frysa in och lagra griskött kommer sannolikt inte att behövas den närmsta tiden. Läs den artikeln här.

Relaterade artiklar