ANNONS

Cameleon i nya händer

Som ytterligare ett steg i att bli en helhetsleverantör av redskap inom hållbar odling förvärvar Lyckegård Group AB det svenska innovationsbolaget Gothia Redskap & Ekoväxt AB med flaggskeppet System Cameleon.

– Vi är väldigt glada över detta förvärv och ser jättemycket fram emot att fortsätta resan tillsammans med Gothias anställda”, säger Lyckegårds VD Christian Bjärntoft. Verksamheten kommer att finnas kvar i östgötska Fornåsa med samtliga anställda inkluderat bolagets grundare själv, Lars Askling.
– Vi ser fram emot att växa tillsammans med Lyckegård. Produkterna passar bra ihop och tillsammans ger det oss ett bättre erbjudande ute på marknaden mot kunderna, kommenterar Lars Askling affären som är tänkt att genomföras den 1 mars 2021.

Smart helhetssystem
System Cameleon är idag marknadens smartaste helhetssystem för sådd, gödsling och radhackning. Med hjälp av kombinerad GPS och kamerateknik placeras såraderna med exakta avstånd, gödsling kan ske med hög precision och radhackning kan göras närmare grödan än vad som annars är möjligt. Allt detta kan ske i kombination med ingen eller reducerad användning av kemiska bekämpningsmedel vilket ligger helt i linje med Lyckegårds vision kring framtidens lantbruk.
”Förvärvet är en del av Lyckegårds strategi att konsolidera marknaden och gå mot att bli en helhetsleverantör och partner för hållbara metoder i jordbruket”, fortsätter Anders Holm, styrelseordförande för Lyckegård. ”Genom att jobba nära våra lantbrukare och med färre mellanled så stärker vi vår relation och vi kan mycket snabbare utveckla våra redskap och metoder för att passa olika odlingssätt.”

Perfect match
Tillträdet kommer att ske den 1 mars och verksamheterna kommer att integreras för att nyttja varandras styrkor.
”Vi ser en perfect match mellan Gothia och Lyckegård där Gothia tillför mycket starkt kunnande och erfarenhet inom produktutveckling, konstruktion och tillverkning medan Lyckegård tillför kunskap och erfarenhet inom försäljning och marknadsföring. På detta sätt skapas ett nytt Lyckegård med mycket stor marknadspotential”, avslutar Christian och Lars.

Relaterade artiklar