ANNONS

Dubbelspalt med olika vinkel


Lechler visade upp sitt dubbelspaltmunstycke IDTA för växtskyddssprutor på Cereals. Det utmärkande med munstycket är att vinkeln på den främre respektive bakre duschen är olika, där den främre brantare vinkeln lättare går på djupet i grödan när körhastigheterna ökar. Assymetrisk sprutbild gör även att eventuella skuggor minimeras, enligt Lechler.

Munstyckena finns i storlekarna 02 till 08 och kan köras mellan 1 till 8 bars tryck. Unikt är att man kan plocka ur injektorn ur munstycket utan verktyg, trots att man använder handskar.

Lechler IDTA finns inte med i Hjälpredan från Svenskt Växtskydd vid skrivande stund.

Relaterade artiklar