ANNONS

Elektrisk och pneumatisk såmaskin

Bland de svagheter som uppstod som ett resultat av konflikten mellan Ryssland och Ukraina finns utan tvekan otillräckligheten i EU:s råvaruförsörjningssystem. Dynamiken som utlösts av de plötsliga förändringarna i den ekonomiska och politiska balansen, den allmänna ökningen av kostnaderna för olja, naturgas och primära jordbruksprodukter (särskilt spannmål och oljeväxter) har fått länderna på den gamla kontinenten att gå mot självförsörjning politik, inte bara inom energisektorn utan också inom jordbruks-livsmedelssektorn.
För att minska importen av spannmål har behovet av att öka den europeiska produktionen av vete, majs och solros, för att nämna några av de livsmedelsprodukter vars tillgänglighet främst påverkades av den rysk-ukrainska krisen, setts över. Med detta i åtanke lades ett förslag angående användningen av åkermark: revidera begränsningarna för de arealer som kan brukas genom att tillfälligt upphäva de uttagna områdena eller ‘ekologiska fokusområdena’ – de så kallade EFA:erna – för att få om en adekvat ökning av den europeiska produktionen. Det finns cirka 9 miljoner hektar i Europa som kan användas för produktion av livsmedel.
I hopp om att uppnå en större autonomi och att minska beroendet av “Europas spannmålsmagasin” (Ukraina och Ryssland), växer nya perspektiv fram för det europeiska jordbruket och de aktörer som dras runt det. Jordbrukare arbetar med utsikterna till fler odlingsbara hektar och de behöver stödjas, ännu mer och bättre än tidigare, av leverantörer av jordbruksteknik: bland de senare finns tillverkare av specialiserade jordbruksmaskiner för sådd av allt mer värdefulla spannmålsgrödor.
Även om MaterMacc framför allt är känt för sitt utbud av precisionsplanteringsmaskiner, investerar man också ständigt i utvecklingen av utrustning för spannmåls- och fodersektorn, och erbjuder både mekaniska och pneumatiska såmaskiner för in-line sådd på bearbetad, min-bearbetad eller hård jord.


Bland alla modeller i sortimentet av pneumatiska såmaskiner utmärker sig MSD Elektro för sin precision och robusthet i design som kännetecknas av följande egenskaper som följer med standardutrustningen:
• Kraftiga såelement som lämpar sig för minimal jordbearbetning: ingen jordberedning krävs vilket resulterar i att spara tid och insatskostnader (till exempel bränsle och arbetskraft)
• Tuff arbetsenhet med ett fåröppnande nedlasttryck upp till 45 kg
• Såningselement för alla jord- och grödorförhållanden, finns med fröpresshjul • 4 doseringsenheter och 4 fördelningshuvuden för bättre såningslikformighet
• Mångsidighet och säkerhet med ett mätsystem som kan hantera både stora och små frön • X4-monitor och elektrisk drivning
• Universalsats för sådd
• Utrustad med dubbelt sållgaller och elektronisk våg för såkalibrering

Utformningen av såaggregatet är MSD Elektros främsta starka sida, vilket möjliggör maximal precision i såningsoperationen. Nyckelegenskapen i denna design är dess stabilitet och robusthet, assisterad av nedåtkraft på varje enskild såenhet upp till 45 kg, oberoende av markegenskaper och markkonturer. Det rena snittet och precisionen i den V-formade fåran som den dubbla skivöppnaren lämnar är bland de första positiva poängen som kunderna noterar.
Den oberoende justeringen av varje enskild såenhet, med integrerad täckharv och såpress/mäthjul, garanterar tillförlitlighet och effektiv drift av varje sårad, med tanke på att jorden under mer extrema förhållanden kan uppvisa avsevärda variationer i struktur över begränsade ytor inom loppet av bara några meter. Oberoende justering är också viktig för att öka nedtrycket på spåren efter traktorns hjul. Det finns möjlighet att växelvis utesluta fördelningshuvudenas utlopp för att få en multipel av standardavståndet, till exempel för att så sojaböna eller raps på ett större avstånd, dvs 25 cm: ett praktiskt och ekonomiskt sätt att ha två såmaskiner i ett.

Manöverelementen är konstruerade för att fungera på alla typer av jordar och har ett nedåttryck på upp till 45 kg för var och en, till utsäde i varje jordtillstånd och för varje gröda. Utöver det är produktiviteten mycket hög då det, beroende på markberedning, går att så i arbetshastigheter från 10 till 13 km/h. Seedningsenheterna arrangerade i två led och MaterMacc kan erbjuda sina kunder olika möjliga konfigurationer:
– Enskivöppnare med sidodjupbegränsare finns som standard. Justeringen är ett enkelt “spärrsystem” «A»; samma som används för utsädesharven (version utan bakhjul). Hela elementets struktur är pressvikt och påskruvad struktur för att stå och absorbera mycket starka påfrestningar.
– Enkel skivöppnare «B» och dubbel skivöppnare «C» med bakre djupkontrollhjul. Möjlighet att montera en baktäckande harv med fjädersväljstjärt (tillval).
– Huvudstödet, som är anslutet till ramröret, är tillverkat av ett enda stycke «D» pressvikt och draget utan svetsning (där spänningssprickor normalt kan förekomma), såraderna är förskjutna.

Företagsprofil
Innovativa och kvalitetsprodukter, för behoven hos ett modernt jordbruk och en professionell kundservice: detta är målen för Matermacc, ett friuliskt företag specialiserat på realisering och produktion av jordbruksmaskiner.
Matermacc grundades i början av 80-talet och gick från de första 5 anställda som arbetade på en produktionsyta på 400 kvadratmeter, till dagens arbetsstyrka som har över 80 anställda som är engagerade i 3 produktionsanläggningar på 14 500 kvadratmeter täckta och 8 hektar mark som ägs. De sistnämnda används för testning, reklamartiklar, evenemang eller helt enkelt för att ge kunderna möjlighet att testa en maskin innan köp.
Matermacc är specialiserat på konstruktion och produktion av pneumatiska precisionssåmaskiner för traditionella grödor, specifika maskiner för sådd av grönsaker på öppet fält och under växthus samt pneumatiska och mekaniska såmaskiner, radvisare, gödselspridare och distributörer av mikrogranulat. insekticid.
Man tillverkar också elektronisk utrustning för styrning och hantering av jordbruksmaskiner: monitorer för precisionssåmaskiner och elektronisk styrning för såmaskiner. Företagets utbud av Irrigamatic-datorer, dedikerade till hantering av bevattningsmaskiner, används av stora tillverkare av sådan utrustning på global skala.
Matermacc finns nu med sina produkter på de utländska marknaderna i Europa, Ryssland, Amerika och Australien.

Relaterade artiklar