ANNONS

En modern tröskfabrik

NilehnTeknik har besökt John Deeres tröskfabrik i Moline, USA.
Det är världens största och mest modernas tröskfabrik och en av John Deeres fem fabriker för denna produktgrupp. De övriga finns i Brasilien, Tyskland, Kina och Indien. Fabriksfastigheten är på 110 hektar och 35 av dessa  är under tak.
Alla tröskor som tillverkas är sålda till kunder runt om i världen och det tar 10 till 14 dagar att tillverka en tröska.
Leveranstiden är åtta till nio månader från beställning till att man har den nya tröskan på gårdsplanen.
Fabriken går på tvåskift i fem till sex dagar per vecka.
John Deere har tillverkat tröskor sedan år 1912 och har drygt 50 procent av världsmarknaden i dag.
Av de tröskor som produveras i USA är 60 procdnt för den inhemska marknaden medan 40 procent exporteras över haven. De går på järnväg från Moline till Baltimore där de skeppas vidare.
I fabriken i Moline tillverkas endast S-serien med de fem modeller som ingår i den.
I varje tröska ingår cirka 18 500 delar och John Deere ligger på ganska små lager av stål och får i stället leveranser ofta. På så sätt kan man ha allt lagrat inomhus vilket är bättre för kvaliteten.
I fabriken finns räls i taket som är 20 kilometer lång och flyttar de olika delarna mellan avdelningarna.
År 1999 satsade John Deere 30 miljoner dollar på en automatiserad färglinje i fabriken.
För att lackera en tröska går det åt cirka 80 liter färg. På färgavdelningen sänks delarna ner i stora kar. Karen har en spänning och delen en annan och på så sätt får man färg in överallt på ett säkert och bra sätt. Därefter går delen vidare till en värmeugn där de torkar i 90 minuter. John Deere har flera kontroller på målningen och vill verkligen måna om kvalitén på lackeringen av de olika delarna. Färgavdelningen styrs av en stor dator och är igång alla dagar om året dygnet runt.
Färgen är vattenlöslig och därför behövs stora mängder vatten till anläggningen i Moline.
Vatten tas från floden Mississippi, cirka 1 000 kubikmeter per timmer och John Deere renar vattnet före och efter processen och släpper tillbaka det i floden renare än när de fick in det i fabriken.
I Moline tillvkerkas även majsskärbord som klarar 18 rader, vilket kräver lite plats.
Totalt arbetar cirka 2 200 personer på John Deere i Moline och i år är det 100-årsjubileum för anläggningen.
Produkter som kommer från andra anläggningar för att monteras på tröskor i Moline är motorer och band från Waterloo, där John Deere tillvekrar traktorerna i 7R-, 8R- och 9R-serien.
Hyttillverkningen var tidigare extern, men är numera i tröskfabriken.
I och med introduktionen av S-serinen fick man bygga ut monteringslinjen i ett pra steg.
Hela John Deeres anläggning i Moline drivs med kolkraft.

Relaterade artiklar