ANNONS

Hela Europa tröskar

Just nu pågår skörden för fullt i stort sett i hela Europa och norra Afrika. I norr är skörden rekordtidig medan den föresnast av stora regn i juli i söder. Enligt en artikel i danska Effektivt Landbrug står skörden dock stilla i delar av Rumänien just nu till följd av regn. Där ligger skördenivån cirka 15 procent under det normala.
Förutom i Frankrike ligger skörden i Europa under det normala, i norr på grund av torkan och i öst på grund av för mycket regn.
I Letland berättar lantbrukare att de skördar 5 ton råg per hektar i år, där normal skörd är 9. Höstvete ger 6,5 till 7 ton i landet, ett drygt ton under det normala.

Relaterade artiklar