ANNONS

Färre grisar och högre pris

I USA har antalet grisar minsakt med 2 procent under 2009. Den 1 december 2009 fanns det 65,8 miljoner grisar i USA. Antalet avelsdjur har minskat ännu mer, minus 3 procent på ett år till 5,85 miljoner grisar. Tittar man på antalet dräktiga suggor kommer antalet grisar i USA att minska även under första kvartalet 2010. Amerikanska grisproducenter blir dock både större och duktigare. Antalet avvanda grisar per kull har ökat från 9,5 till 9,7 under 2009 och 44 procent av besättningarna har mer än 5 000 grisar i dag.
Den totala produktionsminskningen av griskött har medfört att priserna stigit kraftigt i USA. Grisköttet kostar i dag motsvarande 10:50 kronor per kg i USA, en ökning med 65 öre per kg under de två senaste veckorna.

Relaterade artiklar