ANNONS

Filter samlar metan från gödsel

Några danska myndigheter, företag och forskningscenter har utvecklat ett filter som samlar in metan från biogasanläggningar och gödselbrunnar.

Det är Syddansk Universitet som tillsammans med företagen BKK Bio Airclean och PBJ Miljø utvecklat ett biofilter som placeras i ventilationer på biogasanläggningar och gödselbrunnar. Filtret har både testats i laboratoriemiljö och i fullskalig anläggning och resultaten är lovande.
En flytgödseltank eller biogasanläggning släpper normalt ut stora mängder metan.
Ett filter till en normalstor gödselbehållare kostar drygt 200 000 svenska kronor och fördelarna är många. Dels minskar utsläppen av metan i atmosfären, något som bidrar till den globala uppvärmningen, dels får lantbrukaren mer kväve kvar i gödseln för att sprida ut på åkrarna.
Blir det i framtiden aktuellt med avgifter beräknade på gårdars utsläpp minskar dessa utsläpp och avgifter med denna typen av ilger.

Relaterade artiklar