ANNONS

Fler hästkrafter per cylinder framöver

Förvänta er inga nya intressanta tekniska lösningar vad gäller traktormotorer de närmsta åren. Tillverkarna kommer att satsa all kraft på att uppfylla avgaskraven.
Den finska motortillverkaren Sisu Diesel, som ingår i Agcokoncernen, lämnade i fjol EGR-tekniken till förmån för alternativet SCR vad gäller avgasrening. I stället för ett system med återcirkulation av avgaserna väljer Sisu Diesel numera katalysator och tillsatsmedel i avgaserna. SCR står för selective catalytic reduction och innebär att man tvingas ha en extra tank på traktorn med en urealösning som kallas adblue vilken sprutas in i avgaserna efter turbon före katalysatorn.
Mauno Ylikaveri, utvecklingschef på Sisu Diesel berättar att genom att lämna EGR-tekniken och i stället satsa på SCR har deras motorer sänkt bränsleförbrukningen med 5 procent. Med tanke på att adblue endast kostar 5 kronor per liter och att det går åt 3 liter adblue för varje 100 liter diesel traktorn förbrukar så blir det en direkt vinst för lantbrukaren.
Med SCR uppfyller Sisu Diesel avgaskrav steg IIIA på samtliga motorer över 75 kW. Traktorer under denna gräns kommer även i fortsättningen att ha EGR-teknik.
I dag har alla andra traktortillverkare EGR-tekniken i sina motorer men på Sisu Diesel har man valt att snegla på lastbilsbranschen som redan i dag måste uppfylla avgaskrav steg IV.
För varje emissionssteg I, II, IIIA, IIIB, IV och V ska mängden koloxid och partiklar i avgaserna minska.
Bland lastbilstillverkarna har i dag alla utom Scania satsat till 100 procent på SCR-tekniken.
Ett sätt att sänka mängden partiklar i avgaserna är att sänka temperaturen i cylindrarna. Med EGR-tekniken gör man det genom återcirkulation av avgaserna samt med laddluftskylare. Det innebär att motorer med SCR inte behöver lika stora kylare.
Framöver kan det bli ett problem även på traktorer med SCR-motorer när avgaskrav steg IV och V ska infrias och temperaturen måste sänkas ytterligare. Traktorer har inte fartvind och stora platta grillar som på en lastbil.
Mauno Ylikaveri tänker sig att motorerna måste bli kortare på traktorerna framöver för att få plats med större kylare.
– Det finns inget samband mellan antalet cylindrar och effekt samt vridmoment, säger han.
Han förespråkar trecylindriga motorer upp till 100 kW, fyrcylindriga mellan 100 och 200 kW samt sexcylindriga motorer först över 200 kW, en stor skillnad mot i dag.
Kraven som tillverkarna nu har på sig att jaga koloxid och partiklar i avgaserna innebär att ingenjörerna inte kommer att kunna uppfinna så mycket annat nytt på motorerna.
Med SCR-tekniken är visserligen utrymmet till nya motorkonstruktioner större eftersom reningen ligger efter motorn i ett eget system.
En nackdel med SCR-tekniken är att man i dagsläget inte kan godkänna hundra procent biodiesel. Så på den punkten blir det en tillbakagång vad gäller miljötänkandet.
Likaså ska man som lantbrukare inte räkna med ytterligare sänkt bränsleförbrukning framöver. Sneglar vi återigen på lastbilarna har det visat sig i stort sett omöjligt att sänka bränsleförbrukningen när de motorerna gått vidare till avgaskrav steg IV respektive V.

Mauno Ylikaveri, utvecklingschef på Sisu Diesel berättar att deras katalysatorer konstrueras för att hålla lika länge som motorn. Därmed innebär inte SCR-tekniken ytterligare underhåll på traktorn.

Mauno Ylikaveri, utvecklingschef på Sisu Diesel berättar att deras katalysatorer konstrueras för att hålla lika länge som motorn. Därmed innebär inte SCR-tekniken ytterligare underhåll på traktorn.

SCR-tekniken innebär att motorn arbetar för sig själv och att man tillför adblue mellan turbon och katalysatorn. Ur avgaserna kommer endast vatten och kväve.

Relaterade artiklar