ANNONS

Flexibelt skärbord kan ge ökad skörd

Skörden av korn och foderärter kan öka med flera procent om man tröskar med ett flexiskärbord i stället för ett vanligt skärbord med styv kniv, eftersom flexiskärbord ger minskat spill. Det visar försök gjorda i Skåne av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik.
– Det är första gången man har undersökt det här i Sverige, och det kan få ekonomisk betydelse för odlarna, säger Fredrik Fogelberg, forskare vid JTI.
Kniven på ett flexiskärbord är delad i många små bitar som var och en sitter fästade på små plattor. Plattorna kan flyttas i höjdled oberoende av varandra. Det gör att knivarna i flexiskärbordet automatiskt viker undan för hinder som stenar i åkern, och skärbordet kan därför ställas så nära marken som 3-4 centimeter.
Vid försöket i Skåne sommaren 2013 skördades ärter som är en lågvuxen gröda, och korn som lagt sig. Försöket gjordes dels med ett vanligt skärbord, dels med ett flexiskärbord. När man sedan undersökte spillet efter respektive skärbord fann man att flexiskärbordet gav betydligt mindre spill.
– Med flexiskärbord minskade spillet i ärtskörden med 97 procent, och i kornskörden med 67 procent, säger Fredrik Fogelberg.
Flexiskärbord har funnits sedan 1980-talet och används till exempel i USA, men kan ännu inte köpas i Sverige. JTI har för försöken skaffat ett märkesoberoende flexiskärbord från Italien, och anpassat det till en Claaströska.
– Vi skulle vilja pröva detta ytterligare ett år, kanske tillsammans med en maskinleverantör i Sverige. Det vore intressant att se hur ett flexibelt märkesbord skulle fungera, säger Fredrik Fogelberg.
4680_flexiskarbord_webb

Relaterade artiklar