ANNONS

Förnyat godkännande för glyfosat 

Utvärderingen av ett förnyat godkännande av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel är försenad till sommaren 2023. EU-kommissionen föreslår därför en administrativ förlängning i ett år.

Produkterna Roundup Flex, Roundup Flick och Glyphomax 480 som alla innehåller glyfosat som verksamt ämne har fått sina produktgodkännanden förnyade till den 15 december 2023.

I samband med förnyelsen har produkterna fått nya villkor och nya registreringsnummer. Ytterligare två produkter, Roundup PowerMax och Roundup Plug, har fått administrativa förlängningar av sina produktgodkännanden, eftersom utvärderingarna ännu inte är klara. Även de produkterna byter registreringsnummer på grund av byte av innehavare av produktgodkännandena. Alla produkter med äldre registreringsnummer kommer att fasas ut.

Relaterade artiklar