ANNONS

Försäljningen av ekologiska livsmedel faller i Tyskland

För första gången i historien minskar försäljningen av ekologiska livsmedel i Tyskland. Under perioden januari till oktober i år har försäljningen minskat med 4,1 procent jämfört med samma tio månader år 2021.

Siffrorna kommer från tyska Deutcscher Bauernverband och avser försäljningssiffror i euro. Totalt kommer ekologiska livsmedel i Tyskland att omsätta cirka 15 miljarder euro år 2022.
Men i volym minskar den ekologiska försäljningen med ännu mer, nämligen 5,7 procent under mätperioden ovan.
Det innebär således att ekologiska produkter inte stigit alls så mycket i pris som konventionella och anledningen till att intresset för att köpa ekologiskt inte direkt kan kopplas till priset på dessa varor utan snarare på omvärldssituationen.
Dels har många konsumenter fått en sämre ekonomi totalt sett och väljer då i större utsträckning konventionella livsmedel som trots allt oftast är billigare än ekologiska men även det faktum att det i dag finns många andra värden att ta med sig vid val av livsmedel som närproducerat och hållbart och då får ekologiskt det inte lika lätt att lysa igenom i bruset.
Deutcscher Bauernverband utesluter dock inte att försäljningen av ekologiska livsmedel i Tyskland åter ökar när konjunkturen vänder uppåt igen. Detta kan dock ta många år.

Relaterade artiklar