ANNONS

Forskare samlar in jordbrukares erfarenheter av sommarens extremtorka

Sommarens torka slog hårt mot skånska bönder och hästgårdar. Skördarna blev mindre än normalt och foderpriserna har ökat. Nu ska två forskare vid Lunds universitet samla in jordbrukares erfarenheter av torkan för att ta reda på mer om vilka som är de största utmaningarna vad gäller att klimatanpassa det svenska jordbruket. 

– Vi är intresserade av hur olika jordbrukare hanterade torkan. Vad var de största problemen och hur försökte man lösa dem? Vilket stöd fick de av statliga myndigheter? Men vi vill även fråga om vilka reflektioner de gör idag; vad blev utfallet av sommaren? Och skulle de klara en värmebölja till?, säger Tomas Germundsson från Institutionen för kulturgeografi och Sara Brogaard, vid Lund University Centre for Sustainability Studies.

De har fått forskningsmedel från Formas för att under ett år genomföra fokusgrupper och intervjuer med olika kategorier av lantbrukare, både med konventionella och ekologiska gårdar, men också med grönsaksodlare, hästuppfödare och ridskolor. Forskarna vill även komma i kontakt med olika organisationer och grupper som samlar jordbrukare.

-– Det är viktigt att börja prata med folk nu, innan nästa växtsäsong börjar, och man hinner glömma bort vad som hände. Vi vill också prata bönder av olika generationer, eftersom det kan spela stor roll för hur väl rustad man är att hantera torkan, säger Tomas Germundsson.

Erfarenheterna som samlas ihop ska analyseras och även ligga till grund för framtida forskningsansökningar om jordbruk och klimatanpassning.

-– Utifrån vad vi får in tror jag att vi kan få en stor inblick i vad som är barriärer och möjligheter vad gäller klimatanpassning. Frågor vi vill arbeta vidare med handlar om vilken roll individen kan spela, kontra vad staten och myndigheter kan göra, avslutar Sara Brogaard.

Om du är jordbrukare och vill dela med dig av dina erfarenheter till forskarna kan du kontakta Tomas eller Sara.

Läs mer om projektet: Minnet är kort. Lantbrukares upplevelse av torkan 2018.

Relaterade artiklar