ANNONS

Försök med precisionssådd

På de mer än 30 hektar mark som undersökts av MaterMaccs tekniker utfördes sådd med precisionssåmaskinen MS8230, konfigurerad med 8 rader på 45 cm för soja, 300/590 ram med mekanisk transmission av såmaskinerna och Isobus styrsystem för automatisk raduteslutning, övervakning av frödensitet och investeringsregistrering.
Såmaskinen kombinerades med en Same-traktor (Silver 90 hästkraftsmodell som gjorde historien om det italienska jordbruket) och en fronttank för fytosanitära behandlingar. MS8230 har en arbetsbredd på 5,90 meter, vilket reduceras till 3 meter vid vägtransport. Maskinen i fält är också utrustad med Bee-Kit-systemet, dedikerat till att skydda pollinerande insekter, som är extremt viktiga för ekosystemet: Bee-Kit består av transportörer applicerade på maskinens fläkt som riktar flödet av garvdamm mot mark istället för i atmosfären.
Berättelsen om Mr Morettos mångåriga erfarenhet gav viktig information och ett värdefullt ögonblick för diskussion med vårt företags tekniker. Nedan är Micheles och Fabios vittnesbörd om deras erfarenhet av att använda MaterMacc såmaskin på fältet.
Vad är din erfarenhet av att så med MaterMaccs precisionssåmaskin MS8230?
En första och grundläggande fördel är utan tvekan maskinens lätthet: den här säsongen ville vi byta till ett högre antal rader, och trots detta behövde vi inte byta ut traktorn, samtidigt som vi sparade på bränsleförbrukningen.
Vi har varit nöjda med de främre roterande radstädarna. Vi bearbetar väldigt lite för sådd av majs, vi ger en icke-selektiv ogräsdödare i grödan före sådd: eventuellt ogräs dör på fältet liksom stjälkarna som kan vara ett mekaniskt hinder för såhastigheten. Till en början var vi inte övertygade av formen på MaterMaccs roterande radrengöringsmaskiner eftersom vi hade sett mycket mindre restspridare från amerikanska maskiner.
Vi blev inbjudna av MaterMacc att göra ett fältförsök genom att testa deras expertis på området och vi var tvungna att tänka om. Radrensarna rensade såningsområdet från skörderester som kunde ha försvårat sådd och i ett pass kunde vi fortsätta med arbetshastigheter i storleksordningen 8/9 km per timme, sådd med utmärkt precision. Vi fann också stor nytta av det bakre såpresshjulet i rostfritt stål, som gav oss utmärkt uppkomstlikformighet över hela arbetsområdet.
Ytterligare en fördel: efter att ha bytt från en konventionell maskin till en maskin med Isobus-teknik kan vi få en återkoppling på kvaliteten på sådd och kvaliteten på själva utsädesavsättningen: när datorn – såkontroll – börjar detektera ett högt antal av dubbla eller misslyckanden agerar vi helt enkelt antingen på såskivan eller på depressorn för att åtgärda ojämnheten i fröet vi använder. På så sätt kan jag ha kontroll i realtid i fält. Dessutom undviker vi med ISOBUS-systemet och kartläggningen överlappning av rader, d.v.s. vid korsningar eller vändtegen lossar maskinen elementen rad för rad och undviker därmed onödigt slöseri med utsäde.

Relaterade artiklar