ANNONS

Fortsatt minskande volymer i dagligvaruhandeln i april

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,5 procent under april 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Men ökningen är mätt i kronor och ören och inte i volym livsmedel, som ännu en månad i rad minskade i Sverige.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker är fortsatt hög och uppgick under april till 16,9 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex, jämfört med samma månad ett år tidigare. Detta trots att livsmedelspriserna sjönk något under april månad isolerat. Det gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln i april kan estimeras till minus 10,4 procent.

Viktigt om inflationen
Det är viktigt att komma ihåg att även om inflationstalen nu minskar så är det fortsatt inflation och därmed prisökningar. Och även om inflationen skulle gå ner till noll så innebär inte det att priserna faller tillbaka till den nivå som var gällande år 2020, utan de stannar på nuvarande nivå.

– Den prisjusterade försäljningstillväxten är fortsatt negativ för dagligvaruhandeln. Det vi kan se är att inflationstakten har mattats av under april, även om priserna jämfört med för ett år sedan är betydligt högre. Våra medlemsföretag är försiktigt optimistiska vad gäller inflationstakten framåt, men oroas också över att butiker nu möter ökade kostnader för exempelvis hyror, löner och höjda arbetsgivaravgifter för unga, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i april till 7,2 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 7,7 procent. Hemleverans minskade med 1,6 procent och upphämtning i butik med 14,7 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i april till 4,0 procent.

– E-handelsandelen är något lägre i april än under tidigare månader. Den är dock nästan dubbelt så hög som före pandemin. Det är de fysiska butikerna som fortfarande driver försäljningstillväxten i dagligvaruhandeln, avslutar Karin Brynell.

Kalendereffekten för april beräknas till -1,1 procent. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 7,6 procent under april månad. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till -9,3 procent.

Dagligvaruindex för maj publiceras 15 juni.

Relaterade artiklar