ANNONS

Fortsatt rätt att vänta med gödningsköp

Priserna på de flesta gödningsmedel sjunker nu kontinuerligt. Kvävepriset är nere i nivån att urean kostar 1:60 kronor per kilo fritt Svarta Havet. Svavlepriset har sjunkit till 0:20 kronor per kilo kväve vilket innebär att det inte längre är någon stor prisskillnad mellan NS27-4 och N27. Fosforn sjönk tidigare och då tog försäljningen fart. Detta innebär att priset på fosfor stigit något och ligger just nu runt 20 kronor per kilo fosfor.
Kalium är det enda som inte går ner i pris och just nu finns inga tecken på att så ska ske heller.
Som vi skrivit på www.nilehnteknik.se tidigare är det i stort sett ingen som köper gödning just nu och en av anledningarna är självklart borttagandet av kväveskatten den 1 januari 2010. Eftersom det sannolikt inte kommer att finnas några övergångsregler för återbetalning av kväveskatt på gödning inköpt i år men som ska användas 2010 är det ingen som handlar.

Relaterade artiklar