ANNONS

Framförhållning viktigt vid ogräsbekämpning

Även om det är ett tag fram till våren kommer och höstgrödorna börjar växa är det ändå en god idé att redan nu fundera lite över eventuella ogräsbehandlingar i höstspannmålen redan nu. Det finns många bra preparat och sytem för att bekämpa ogräs på våren i höstspannmål men gemensamt för dem alla är att man som lantbrukare måste ha god kännedom om vilka ogräs som finns på fälten. En bra ide är att dra sig till minnes hur det var förra säsongen på ett auktuellt fält. Vilka preparat kördes det med och vilka ogräs blev ett problem.

Relaterade artiklar