ANNONS

Full koll på skopan

Med Rototilt Positioning Solution och Topcons grävsystem får grävmaskinsföraren full kontroll på skopan, också med användning av tiltrotator. Den lösning som tillhandahålls kopplar ihop Rototilt och rotationsvinkeln på skopan med grävsystemet.
– Nu utökar vi möjligheterna med Rototilt Positioning Solution vilket innebär att vi kan koppla ihop oss med Topcons grävsystem, berättar Per Väppling försäljnings- och marknadschef hos Rototilt Group.
På så sätt kan föraren integrera Rototilt med sitt grävsystem från Topcon och uppnå betydligt bättre precision och produktivitet än tidigare.
RPS ger tillsammans med grävsystemet föraren redskapets exakta position i förhållande till pågående grävprojekt. Detta ger ett effektivt verktyg vid alla typer av anläggningsuppdrag som exempelvis finsläntning, grävning i trånga utrymmen eller förflyttning av stora landmassor.
– Med RPS får föraren exakt kontroll över redskapen när de använder vår tiltrotator och föraren kan ta ut både höjd och rotationslinje vilket är helt nytt på marknaden, säger Väppling.
Tidigare kunde föraren bara se en rak skopa oavsett hur den positionerades.
Förutom full kontroll på redskapets tilt- och rotationsvinkel och dess exakta position ger RPS mindre slitage på skopan, bränslebesparingar, tidsbesparingar samt gör arbetet betydligt lättare för föraren. I och med att man alltid kan ta ut linjer och höjd oavsett hur man positionerar skopan är det heller inte lika viktigt hur maskinen står. Entreprenören kan arbeta betydligt mer effektivt med RPS kopplat till sitt grävsystem.
– Med integration av rotationssensor blir våra grävsystem kompletta. Vi ser att vi får ut ännu mer effektivitet och noggrannhet när vi får rätt höjd och lutning på skopan oavsett rotationsvinkel. Detta har varit en efterfrågan från marknaden under lång tid och vi är glada att nu kunna leverera detta tillsammans med Rototilt, berättar Andreas Lundbäck, Manager OEM Developement TOPCON.
zzjagmvjw2fqukc4kpsk
Utrustningskrav: Grävsystem – Topcon 2D- eller 3D-system: X32, X33, X63i med krav på SLR-4 modem i samtliga fall.
Tiltrotator – Rototilt modell R4, R6, R8 (eller Advance Line), styrsystem ICS med autokalibrering och/eller SecureLock.

Relaterade artiklar