ANNONS

Gaspriset på bottennivå

Priset för naturgas fortsätter att falla och ligger nu på 23 euro per MWh. Även senare terminer har ungefär samma pris. I somras låg priset för naturgas runt 26 euro per MWh efter att ha fallit kraftigt sedan toppen i augusti 2022 då priset var 347 euro per MWh. Marknaden trodde då att gaspriset skulle stiga under hösten 2023 och vintern 2023/2024, men så har alltså inte blivit fallet.

Priset för naturgas är avgörande för priset på ammoniak vilket i sin tur direkt påverkar priserna för kvävegödselmedel.
För någon vecka sedan ökade aktiviteten på gödselmarknaden men nu har ogynnsamma regn  i Mellaneuropa gett ett försenat vårbruk och lantbrukarnas intresse för att köpa gödsel har minskat.
Detta har fått priset på gödsel att falla och från Tyskland har det kommit rapporter om priser ner mot 270 euro per ton för N27. Det blir med dagens valutakurs cirka 3:- kronor per kg.
I Sverige är det fortsatt en ökad aktivitet på gödselmarknaden och prisnivån ligger stilla. NS 27-5 kostar enligt uppgift knappt 4 kronor per kg i Sverige i dag fritt gården medan N34 ligger på 4:35 kronor per kg.

Källa: BM Agri

Relaterade artiklar