ANNONS

Glöm inte PK till rapsen

Höstrapsen är en gröda som ger stor intäkt och därför är det viktigt att inte slarva med insatserna. Försök har visat att det är lämpligt att även tillföra fosfor och kalium på hösten och inte bara kväve och svavel, något som är vanligt.

I en svensk försöksserie har det visat sig ett skördeutbyte på upp mot 224 kg per hektar genom att vid sådd gödsla med Yara Milla Raps som även innehåller fosfor och kalium.
Genom att använda Yara Milla Raps även vid den första vårgivan ökade skörden med ytterligare 164 kg.
Tillsammans är detta 388 kg vilket blir över 2 200 kronor per hektar vid nuvarande rapspris på över 5 kronor per kg.
Svavel är viktigt för rapsen och ska tillföras med 20 procent av kvävenivån.
I försöken gödslades det med Yara Milla Raps motsvarande 60 kg N per hektar på hösten.
En annan viktig detalj att tänka på nu när rapssådden närmar sig är snigelgift. Det lite fuktigare väder som uppkommit de senaste veckorna gynnar sniglar och det enklaste sättet att inte missa är att applicera snigelgift i samband med sådd.

Relaterade artiklar