ANNONS

Grödor för nytt klimat

Med klimatförändringarna följer nya krav på lantbrukets grödor. Förändringarna medför inte enbart att det blir varmare, det blir framförallt mer omväxlingar i vädrret, enligt klimatbedömare. Detta medför att lantbrukets grödor framöver måste klara mer stress. De måste klara stora nederbördsmängder på kort tid och därefter längre perioder med torka. Parallellt med att växterna ska klara dessa påfrestningar ska de ge stor avkastning med hög kvalitet. Redan nu håller man på för full i Århus Universitet med att ta fram frramtidens vetegrödor för Skandinaviska förhållanden. Den första fasen i projektet är redan avklarat. Där har man provodlat 1 300 olika sorters vete, hämtade från världens alla hörn. Så här långt är man nöjd med resultatet som omfattar vete såväl till konventionella som till ekologiska odlingar.

Relaterade artiklar