ANNONS

High tech för klimatet eller low tech i väntan på krig

Just nu är fokus inom lantbruket precisionsodling. Det gäller från såväl maskintillverkare, företag som tillhandahåller utrustning och programvaror som information från rådgivare.
Det är naturligtvis helt rätt väg. Att producera mer med mindre är bra för ekonomin, klimat och miljö. Mindre mängd gödsel, växtskyddsmedel, dieselolja och arbetstimmar in i produktionen men mer eller minst lika stor produktion i form av grödor, ägg, kött eller mjölk.

Men som lantbrukare gäller det att även ha en beredskapsplan om det skulle bli kris eller krig.
Även om det är tufft att bedriva lantbruk när det är krig, det ser vi i Ukraina, så kommer det bli lättare i Sverige då svenska lantbrukare inte får problem med export. Sverige måste importera livsmedel för att vara självförsörjande och därmed kan svenska lantbrukare vara säkra på avsättning och priserna kommer sannolikt att stiga i Sverige i händelse av krig, till skillnad mot i Ukraina där de föll under världsmarknadspriset.
Det är även så att skulle Sverige bli indraget i ett krig är konflikten i världen betydligt mer omfattande än den som råder i dag, enbart att Ryssland anfaller Ukraina.
Det innebär att störningarna vad gäller import av gödsel, växtskyddsmedel och dieselolja kommer att vara påtagliga.
Man kan räkna med att molntjänster, elektricitet och tillgång till GPS-signaler är osäkra.

Att bedriva ett high Tech lantbruk i kris eller krig är antagligen ingen fungerande strategi.
Med tanke på hur det ser ut i världen just nu finns det således anledning att väga investeringarna och strategierna med omsorg. Att köpa en fältrobot eller autonom traktor utan hytt, som går på el eller diesel och som styrs med hjälp av satelliter kan vara en obrukbar investering vid krig.
Däremot en traktor med hytt och ratt, utrustad för att kunna köra med autostyrning eller till och med helt autonomt, fungerar även utan satelliter och molntjänster.

Att ha djur på gården innebär tillgång till växtnäring även då det inte finns mineralgödsel att köpa. I Sverige finns fantastiska möjligheter att investera i animalieproduktion i dag. Nötkött, mjölk och gris är mycket lönsamt just nu och inget talar för en försämring i närtid, tvärt om foderpriserna minskar i takt med att priset på soja och spannmål faller.

Att investera i solceller och ett reservkraftverk som både kan köras på diesel och rapsolja är en god idé för att vara säker på att produktionen kan hållas igång.
Den som har raps i en silos när kriget bryter ut kan alltid finna någon som kan pressa och göra om det till RME och har man då ett reservkraftverk och traktorer som kan köra på ett sådant bränsle klarar man sig fint.

För det blir naturligtvis som så att om Sverige dras in i ett krig, då är det en riktigt stor konflikt i hela världen. Då gäller inga klimatmål och miljöregler längre och fullt fokus blir att producera livsmedel till den egna befolkningen.
Växtnäring och växtskyddsmedel kommer inte att räcka till för en optimal skörd men det kommer antagligen att kvitta. Bara lantbrukaren kan producera på något vis så kommer det bli lönsamt då priset på lantbrukets producerade produkter kommer öka rejält.

Men det gäller att vara förberedd och ha en plan. Planen kommer sannolikt inte att stämma till punkt och prickar, men den som gjort sin läxa kommer vara bättre rustad än den som inte ens tänkt tanken.

Relaterade artiklar

En kommentar om “High tech för klimatet eller low tech i väntan på krig”

  1. Rolf Ahlström

    Sverige har recurser,kunnande,landsmöjligheter,Är det skräpmaten som hindrat förmågan att kunna förstå OSS PÅ vad våra hjärnor behöver .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.