ANNONS

Hög tid att så fånggrödan

En fånggröda är bra å flera sätt. Den kan fånga upp närmre 80 kg kväve per hektar och bidrar samtidigt till att öka mullhalten samtidigt som fånggrädans rötter luckrar jorden. Fånggröda kan etableras på flera sätt. Är man lantbrukare i ett område med miljöstöd för minskat kväveläckage kan den sås med gödningsspridare i den växande spannmålsgrödan där den gror och växer vidare när spannmålen är skördad. Med den etableringsmetoden kan man söka stöd både för fånggröda och för vårbearbetning.
Förutsättningen för att detta ska fungera är att det kommer tillräckligt med nederbörd efter sådd.
Ett säkrare sätt för att etablera en fånggröda är att så med ett bearbetande redskap i stubben efter gtröskan. Då kan man enbart söka stöd för fånggrödan.
Testar har visat att även om en fångröda kostar knappt 1 000 kronor per hektar att etablera så finns det lönsamhet i systemet även på platser där stöden saknas. Fördelarna är värda mer på sikt än vad fånggrödan kostar.

Relaterade artiklar