ANNONS

Rätt höstsåddsteknik

Hösten är ofta en jäktig tid då skörd och etablering av ny gröda ska ske på en och samma gång. Därför gäller det att vara på det klara med hur etableringen bäst sker på den egna gården.
Benny Jensen, rådgivare på danska BJ Agro ger här sina råd:
Reducerad jordbearbetning utan plog är han inte särskilt förtjust i och anser att det endast fungerar bra på riktigt styv jord. Lätt jord mår inte bra utan plog då man får för lite porer i jorden och problem med ogräs. Det är endast vid tre tillfällen han anser att man kan hoppa över plogen på lätt jord och det är vid höstsådd efter potatis, oljeväxter och ärtor.
Den som har stora problem med manganbrist i höstkorn kan även hoppa över plöjningen inför denna gröda så kompaktare jord ger mer tillgängligt mangan för växterna.
De som kör plöjningsfritt bör behandla med roundup samt köra en eller två gånger med en tung kultivator.
På fält efter potatis bör man inte plöja förrän efter vintern så att spillpotatis fryser och dör under vintern. Detta för att undvika ogräspotatis i kommande gröda, en växt som uppförökar potatisbladmögel.
Såtidpunkten beror mycket på väder, jordart och växtföljd. Tidig sådd ger mer problem med svampsjukdomar och gräsogräs.

Relaterade artiklar