ANNONS

Hushållningssällskapet hyllar elevers entreprenörskap vid naturbruksgymnasierna

Hushållningssällskapet går från och med 2018 in som medfinansiär i Ung Ullbagge-stipendiet.

Ung-Ullbaggen är ett pris som skapats av Naturbruksskolornas förening, NF, som tidigare erhållit Landsbygdsnätverkets Ullbagge-pris. Ung-Ullbaggen delas ut årligen vid Rikskonferens Naturbruk. Priset går till läsårets mest företagsamma naturbrukselever.

  • Det är bra att Hushållningssällskapet med sitt engagemang för kunskap och naturbruksgymnasier bidrar till att lyfta fram duktiga elever som har sinne för nytänkande, berättar Bo Wiberg, Naturbruksskolornas förening, NF.

Stipendiet är på 5 000 kr plus att skolan får Ung-Ullbagge-statyetten, formgiven av Peter Gadh, till skolan under det kommande året.

Tova Johansson är rektor på Naturbruksgymnasiet i Kalmar och hon har själv nominerat elever som hon tycker är värda priset.

  • Klart man vill vinna Ung-Ullbaggen, det är ett pris alla gärna vill ha på sin skola! Det är roligt att elever som är extra innovativa kan få denna uppmärksamhet. Så är det med priser, man sporras och det är bra för både elever och lärare.

Kriterier gymnasieeleverna bedöms efter är att de skall ha visat att de

  • är innovativa och ser och tar tillvara på möjligheter
  • har en stark drivkraft
  • har god samarbetsförmåga
  • gärna vill skapa sin egen framtid på landsbygden
  • visat prov på entreprenörskap i skolan
  • aktivt deltagit i utvecklingen av skolan och undervisningen mot mer
    autentiska/entreprenöriella arbetssätt

Vinnaren utses bland årets 10 nomineringar vid Rikskonferens Naturbruk som i år är i Västervik den 26 april.

Relaterade artiklar