ANNONS

I väntan på den perfekta steglösa transmissionen

Steglösa transmissioner har flera fördelar. De erbjuder föraren att steglöst reglera hastigheten vilket innebär en jämn acceleration och fartsänkning. Det är bra för förare, traktor och redskap. De har även den fördelen att motorn hela tiden kan arbeta på bästa möjliga varvtal sett ur ett bränsleekonomiskt perspektiv, allternativt för att få maxiamal effekt oavsett hastighet.
Nackdelen med steglösa transmissioner är att de har större energiförlust i sig själv än vad som är fallet med en mekanisk transmission.
En del konstruktörer försöker kombinera fördelarna med steglös transmission och ändå få samma verkningsgrad som i en mekanisk transmission. En av dem är Torotrak, en brittisk konstruktion på en steglös transmission. Till skillnad mot dem som finns på markanden i dag arbetar Torotrak inte med hydraulmotorer utan här är det drev av stål som får olika utväxling genom at drevens position och inbördes vinkel ändras. De ingående dreven har hela tiden en oljefilm så att det aldrig är stål mot stål. Enligt John Fuller, ansvarig för transmissionsprojektet på Torotrak, är den största fördelen att man slipper effektförlusterna som alltid uppstår i konstruktioner där man arbetar med hydraulpumpar och hydraulmotorer.
Torotrak ska tillverkas i USA och kommer i första läget att användas i mindre traktorer för park- och trädgårdsskötsel men förväntas även komma på marknaden i lantbrukstraktorer.

Varje mellanhjul sitter fast på en hydraulkolv. Men hydrauliken ändras mellanhjulens läge och vinkel mot lamellhjulen och utväxlingen ändras.

Relaterade artiklar