ANNONS

Intelligent däck från Sverige

Trelleborg lanserar ConnecTire,  det smarta hjulet som är utvecklat att producera mer, med mindre.
ConnecTire är ett sensorbaserat smart hjul som bidrar till informationsutbyte på flera nivåer, vilket minskar risken att däcket glider på fälgen. Det gör det möjligt för lantbrukare att använda Internet för en säkrare och effektivare drift.
Att kunna arbeta med lantbruksmaskiner med lägsta möjliga tryck är en stor utmaning,  genom att kontrollera detta bibehålls säkerheten för maskin och förare samtidigt som minsta möjliga tryck utövas på det övre jordlagret. Under arbetet kan lufttrycket variera på grund av ett antal faktorer som omfattar luft- och jordtemperaturen såväl som intensiteten av uppgiften som utförs och maskinens konfiguration.
ConnecTire övervakar konstant två viktiga variabler,  lufttryck och temperatur,  vilket det kommunicerar till både traktor- och lantbruksdatorer via Bluetooth och trådlös anslutning. Föraren ställer in sitt önskade lufttryck och kan sedan övervaka hur det avviker från måltrycket och agera efter behov. Om korrigering blir nödvändig skickar ConnecTire automatiskt en varning via sin app, vilket ger minimalt avbrott och maximal driftsäkerhet.
Piero Mancinelli, forsknings- och utvecklingschef för Trelleborg Wheel Systems, kommenterar:
– ConnecTire handlar om effektivitet och hållbarhet.  Däck måste kunna arbeta på ett intelligent sätt och ständigt ha rätt lufttryck. Under en arbetsdag utsätts lantbruksmaskiner för ett antal variabler vilka kan påverka effektiviteten,  luftens temperatur, fuktighet och jordförhållanden. Genom att kontrollera dessa variabler kan gårdens effektivitet öka. Varningen via appen är en viktig funktion i ConnecTire för varierande förhållanden som kan kräva omedelbar åtgärd för att upprätthålla maximal effektivitet och undvika fälgglidning.
ConnecTires kommunikationsfunktioner ger fingerspetskontroll.
ConnecTire kommer med ytterligare fördelar utöver däckövervakning: Inbyggd GPS identifierar traktorns aktuella position och bidrar till säkerhet samt skyddar däck och maskin mot stöld. Med hjälp av programvara för precisionslantbruk kan lantbrukarna dessutom spåra antalet överfarter över varje
kvadratcentimeter mark, vilket bidrar till en begränsning av markpackning och erosion i största möjliga grad.
Mancinelli fortsätter:
– Upprepad körning över samma yta i olika stadier av odlingscykeln har långsiktig inverkan på skörden. Med ConnecTire såg vi en möjlighet att bidra till minskad påverkan genom att tillhandahålla data som ger lantbruken möjlighet att identifiera riskområden och åtgärda dessa. Det är väsentligt att jorden brukas effektivt och genom att minska antalet överfarter bidrar ConnecTire till att markstrukturen och skördepotentialen återställs snabbt.
ConnecTire kommer att visas på Agritechnica den 12–18 november 2017 i Hannover, Tyskland. Ytterligare information kommer att presenteras vid Trelleborgs presskonferens på Agritechnica, måndagen den 13 november 2017.

Relaterade artiklar